Gemeente Amsterdam investeert in campus met ‘betaalbare woningen’ voor leraren

Amsterdamse klompen

Amsterdamse klompen Foto: Foto-Rabe / Pixabay

  • Amsterdam stelt vijftien miljoen euro beschikbaar voor een lerarencampus op IJburg met tachtig betaalbare woningen.
  • Vijftig miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de energietransitie, inclusief versterking van het elektriciteitsnetwerk.
  • Extra 120 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van de Oostbrug over het IJ, inclusief aanleg van toegangswegen.

In de Voorjaarsnota 2024 heeft de gemeente Amsterdam aangekondigd vijftien miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een lerarencampus op IJburg. Dat blijkt uit berichtgeving van Nul20.

Deze campus zal bestaan uit tachtig betaalbare woningen specifiek bedoeld voor leraren. Dit initiatief is een reactie op het aanhoudende woningtekort in Amsterdam, dat het voor middengroepen zoals leraren moeilijk maakt om betaalbare huisvesting te vinden.

Het lerarentekort in Amsterdam is een groeiend probleem en vormt een bedreiging voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als de kansengelijkheid voor kinderen.

Wethouder Hester van Buren van Financiën benadrukte het belang van deze investering: “Voor onze kinderen willen we een goede start met het beste onderwijs. Daarom investeren we ook in een lerarencampus op IJburg om leraren aan de stad en ons onderwijs te kunnen binden.”

Het doel is een campus neer te zetten met minimaal 80 zelfstandige woningen voor leraren, zo lezen we in de nota. ‘De nadere uitwerking komt bij de Begroting 2025’.

We zullen waarschijnlijk meer van dit soort initiatieven zien binnen de gemeenten, waarbij doelgroepwoningen speciaal voor bepaalde beroepsgroepen, zoals leraren, worden ontwikkeld om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huisvesting te verbeteren. Hoewel deze projecten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het aantrekken en behouden van cruciale beroepsgroepen, blijft de impact op de bredere huurmarkt nog onduidelijk, aangezien het effect op de algemene woningbeschikbaarheid en -prijzen nog moet blijken.

Prijsbeheersing in deze vorm lijkt vooralsnog eerder een beperkte symptoombestrijding waarbij de woningen doorgaans moeilijk toegankelijk blijven door hun schaarste.