Gemeente Arnhem wil leegstand aanpakken met nieuwe verordening – meldplicht en boetes van 3.500 euro voor particuliere verhuurders

Sonsbeek Park, Arnhem

Sonsbeek Park, Arnhem Foto: Bart Ros

  • De gemeente Arnhem wil een leegstandsverordening introduceren om de leegstand van woningen aan te pakken en naar eigen zeggen speculatie tegen te gaan.
  • Eigenaren van woningen zijn in dit voorstel verplicht binnen zes maanden nadat de woning leeg kwam te staan, dit te melden bij de gemeente.
  • Bij nalatigheid kunnen dan boetes worden opgelegd, variërend van €3.500 voor particuliere verhuurders tot €10.300 voor professionele verhuurders.

In een poging om de leegstand van woningen in Arnhem te verminderen en speculatief vastgoedbezit te ontmoedigen, heeft de gemeenteraad een leegstandsverordening vastgesteld.

Deze verordening vereist dat eigenaren hun leegstaande woningen melden en moet het actief in gebruik nemen van deze woningen stimuleren.

Momenteel is de verordening publiekelijk in te zien. Hierna zal deze voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die enkele jaren geleden al een motie aannam voor het invoeren van een leegstandsverordening.

Onder de nieuwe regelgeving moeten eigenaren van leegstaande woningen deze dan binnen zes maanden melden. Deze meldingen worden opgenomen in een leegstandlijst die door de gemeente wordt beheerd. Dit stelt de gemeente in staat om een gericht overzicht te houden van de leegstand en actief in te grijpen waar nodig.

Overleg en Interventie

Na de melding van leegstand zullen de burgemeester en wethouders in overleg treden met de eigenaar om een plan voor hergebruik op te stellen.

Mocht dit overleg niet leiden tot een oplossing, dan kan de gemeente een leegstandbeschikking uitvaardigen die de eigenaar verplicht om het pand binnen een bepaalde termijn weer geschikt te maken voor gebruik.

In extreme gevallen kan de gemeente zelfs een huurder voorstellen aan de eigenaar.

Om de naleving van de verordening te verzekeren, kunnen er boetes worden opgelegd aan eigenaren die hun verplichtingen niet nakomen. Deze boetes zijn aanzienlijk en bedoeld om eigenaren te stimuleren actief mee te werken aan het oplossen van de leegstandsproblematiek.