Gemengde reacties op Wet betaalbare huur, ‘het probleem zit in te weinig bouwen’

Een stel in hun huis

Een stel in hun huis Foto: CNS

  • De Wet Betaalbare Huur van minister Hugo de Jonge ontvangt gemengde reacties.
  • Een aanzienlijk deel van de mensen mist vertrouwen in de effectiviteit van de wet, met zorgen over mogelijke omzeilingen en het verdwijnen van betaalbare huurwoningen.
  • Er heerst een breed gedragen sentiment dat de wet niet voldoende is om de fundamentele problemen van de huurmarkt, zoals de woningtekorten, aan te pakken.

Ondanks de intentie van de nieuwe Wet betaalbare huur om de stijgende huurprijzen aan te pakken, zijn de reacties op een stelling van De Telegraaf overwegend sceptisch.

Slechts een derde van de respondenten ziet de voordelen van de wet, die bedoeld is om de huurprijzen voor nieuwe en bestaande huurders meer in balans te brengen en excessen op de huurmarkt tegen te gaan.

Positieve geluiden versus diepe zorgen

Enkele voorstanders van de wet prijzen het initiatief van de overheid om in te grijpen op een markt waar woekerprijzen norm lijken te worden. “Nieuwe huurders betalen soms honderden euro’s per maand meer dan bestaande huurders voor dezelfde woning,” merkt een respondent op. Dit wordt als onrechtvaardig ervaren, vooral in een tijd waarin betaalbare huisvesting schaars is.

Echter, meer dan de helft van de respondenten twijfelt aan de effectiviteit van de wet. Zij vrezen dat verhuurders manieren zullen vinden om de regelgeving te omzeilen, bijvoorbeeld door kleine verbeteringen aan te brengen die hen toestaan de huurregulering te ontwijken. Dit zou het doel van de wet ondermijnen en de huurprijzen kunstmatig hoog houden.

Onbedoelde gevolgen en gemiste kansen

Een veelgehoorde zorg is dat de nieuwe regelgeving het tegenovergestelde effect zal hebben en juist betaalbare huurwoningen zal doen verdwijnen. “Verhuurders komen in de knel met alle kosten en regels en kunnen hun huur niet meer aanpassen,” stelt een deelnemer. De verwachting is dat veel verhuurders ervoor zullen kiezen om hun panden te verkopen, wat leidt tot nog minder huurwoningen op de markt.

Bovendien blijkt dat huurders met bestaande contracten niet kunnen profiteren van eventuele huurverlagingen die de nieuwe wet mogelijk maakt. Dit leidt tot frustratie onder een significant deel van de respondenten, die vinden dat de wet pas echt effectief zal zijn als deze ook toepasbaar is op huidige huurcontracten.

Kritiek op de aanpak

De algemene consensus lijkt dat de nieuwe wet niet de kern van het probleem aanpakt: een tekort aan woningen en een overbevolkte huurmarkt. “Het probleem zit in te weinig bouwen en te veel mensen in verhouding met de woningvoorraad,” aldus een respondent. Veel mensen zien de maatregelen dan ook als niet meer dan een politieke show zonder substantiële impact op de werkelijke problemen.