Gemiddelde huizenprijs stijgt binnenkort naar nieuw record – herstel huizenprijzen buiten Randstad overtreft nu al eerdere pieken

Illustratie: Stijgende prijzen

Stijgende prijzen Foto: CNS

  • Huizenprijzen in veel Nederlandse provincies buiten de Randstad hebben de piek van midden 2022 reeds overtroffen.
  • De stijging buiten de Randstad wordt verklaard door betere betaalbaarheid, veranderde woonvoorkeuren na de coronacrisis, en een grotere impact van hypotheekrentestijgingen op koopstarters.
  • De Randstad blijft achter qua prijsherstel, met uitzondering van Friesland en Gelderland waar de prijzen nog niet zijn hersteld.

Volgens een recente analyse van ING, lijken de huizenprijzen in Nederland op weg om de piekniveaus van midden 2022 te heroveren.

Opmerkelijk is daarbij dat provincies buiten de Randstad dit punt al gepasseerd zijn, terwijl enkele Randstad-provincies zoals Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht nog achterblijven.

Huizenprijzen in Groningen al wel boven prijspiek, in Noord-Holland nog niet

Woningzoekenden hebben blik verruimd

De regionale verschillen in huizenprijsontwikkeling zijn het resultaat van diverse factoren. Allereerst is de betaalbaarheid van woningen in de Randstad relatief meer verslechterd vergeleken met andere delen van het land.

Dit heeft ertoe geleid dat woningzoekenden hun blik verruimden naar meer betaalbare opties buiten deze regio, waar zij meer waar voor hun geld konden krijgen.

Daarnaast heeft de coronacrisis een blijvende impact gehad op woonvoorkeuren. Veel mensen hebben tijdens de pandemie de waarde van meer woonruimte en een prettige leefomgeving herontdekt. Dit resulteerde in een toegenomen vraag naar woningen in minder stedelijke gebieden, waar deze wensen gemakkelijker vervuld kunnen worden.

Een derde factor die de huizenprijzen buiten de Randstad heeft beïnvloed, is de stijging van de hypotheekrentes, die vooral koopstarters heeft geraakt.

Starters in de Randstad voelden deze veranderingen sterker omdat zij niet konden profiteren van lagere rentes uit bestaande hypotheken, zoals doorstromers dat wel konden. Dit heeft de financiële toegankelijkheid voor starters in deze regio verslechterd, wat een dempend effect heeft gehad op de huizenprijzen.