Grens voor vrijesectorhuur stijgt per 1 januari 2024 naar 148 punten

Foto: Sven Brandsma / Unsplash

  • Vanaf 1 januari 2024 stijgt de liberalisatiegrens naar € 879,66, een verhoging ten opzichte van de € 808,06 in 2023, door indexering met de CPI.
  • Voor het verhuren in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 een minimum van 148 punten vereist,
  • Op 1 juli 2024 daalt het benodigde puntenaantal voor de vrije sector weer.
  • Lees ook: Verduurzaming helpt beleggers om huurwoningen in het vrije segment te houden

De nieuwe liberalisatiegrens, ingaand op 1 januari 2024, is vastgesteld op € 879,66, zo blijkt uit berichtgeving van de Rijksoverheid waarover advocatenbureau Hielkema & Co schrijft. Deze stijging van de huidige grens van € 808,06 sinds januari 2023 is aangepast aan de (consumentenprijsindex (CPI) van juli 2022 tot juli 2023.

Vanaf 1 januari tot 30 juni 2024 moeten zelfstandige woningen minimaal 148 punten scoren om in de vrije sector te mogen verhuren. Dit is een stijging van de huidige drempel van 136 punten die tot 31 december 2023 geldt.

Op 1 juli 2024 wordt het vereiste aantal punten voor de vrije sector verhuur opnieuw verlaagd. Deze aanzienlijke verandering is uniek en is het resultaat van de sterke inflatie in de recente periode. Voor 2023 schommelde het benodigde puntenaantal voor vrije sector verhuur meestal tussen de 141 en 145 punten.