Grote mismatch op de woningmarkt: vraag en aanbod ver uit elkaar

Een klein huisje en een grotere

Mismatch in huizen Foto: CNS

  • Onderzoek van huizensite Funda toont aan dat er een groot gat bestaat tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, vooral voor woningen onder de €200.000 en appartementen.
  • Er worden veel meer huizen boven de €700.000 aangeboden dan de categorie onder de €200.000, die juist de meeste interesse wekt.
  • Starters zijn bereid concessies te doen op de woning zelf, maar niet op de locatie, terwijl doorstromers vasthouden aan hun eisen en liever wachten op het ideale huis.

De Nederlandse woningmarkt kampt met een aanzienlijke mismatch tussen de wensen van woningzoekenden en het beschikbare aanbod, blijkt uit recent onderzoek van Funda, waar onder andere Business Insider over bericht.

Vooral de vraag naar betaalbare woningen onder de €200.000 en naar appartementen is aanzienlijk hoger dan wat er wordt aangeboden. Tegelijkertijd is er een overvloed aan woningen in de hogere prijsklassen, met name boven de €700.000, waar minder vraag naar is.

Starters versus doorstromers: een wereld van verschil

In 2023 was er opmerkelijke interesse voor de betaalbaardere segmenten, met gemiddeld 4,64 reacties per week op woningen onder de €200.000 op Funda.

Echter, slechts een klein deel van het aanbod viel binnen deze prijscategorie, wat de kansen voor kopers drastisch beperkt. Daarentegen stonden er maar liefst 35.000 woningen te koop boven de €700.000, wat 15% van het totale aanbod uitmaakt, terwijl deze huizen veel minder vaak werden gezocht.

Het onderzoek belicht ook de verschillende benaderingen tussen starters en doorstromers op de woningmarkt. Starters blijken voornamelijk bereid om concessies te doen op aspecten van de woning zelf, maar niet op de locatie. Aan de andere kant zijn doorstromers, die vaak over meer budget beschikken door de overwaarde van hun vorige woning, minder geneigd om compromissen te sluiten en wachten ze liever op het perfecte huis.

Voor starters zijn de uitdagingen op de woningmarkt aanzienlijk. Met de gemiddelde huizenprijs op €434.000 en de huidige rentestand, is een jaarinkomen van ongeveer €95.000 nodig om een gemiddelde hypotheek te kunnen financieren. Dit maakt het voor veel starters onmogelijk om zonder significante compromissen een woning te vinden.

Duidelijke discrepantie tussen wat woningzoekenden verlangen en wat er feitelijk beschikbaar is

De woningmarkt in Nederland laat een duidelijke discrepantie zien tussen wat woningzoekenden verlangen en wat er feitelijk beschikbaar is.

Deze mismatch vergroot de uitdagingen voor met name starters op de woningmarkt, die zich geconfronteerd zien met een beperkt aanbod van betaalbare woningen en appartementen. Voor doorstromers liggen de kansen anders, maar ook zij ervaren een krap aanbod dat niet altijd aansluit bij hun woonwensen.

Het overbruggen van deze kloof vereist gerichte maatregelen en een heroverweging van het woningaanbod om aan de uiteenlopende behoeften van woningzoekenden te voldoen.

De mismatch op de woningmarkt heeft een directe invloed op de vastgoedprijzen, die als gevolg hiervan aanzienlijk oplopen.

Voor vastgoedbeleggers betekent dit enerzijds een potentieel hoger rendement op investeringen in gewilde segmenten, zoals betaalbare woningen en appartementen, waar de vraag het aanbod overstijgt. Anderzijds vergroot de schaarste in deze segmenten het belang van strategische aankopen en het ontwikkelen van aanbod dat aansluit bij de huidige vraag die op de huurmarkt onstaat.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.