Grote verschillen in bouwleges ondanks nieuwe wet die de kosten zou moeten drukken

Stel in appartement

Stel in appartement Foto: CNS

  • Onderzoek toont aan dat de bouwleges voor nieuwbouwwoningen in 2023 gemiddeld met 24 procent zijn gedaald, maar de verschillen per gemeente zijn groot.
  • WoningBouwersNL en Vereniging Eigen Huis (VEH) pleiten voor meer transparantie in de vaststelling van deze leges.
  • Ondanks de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn er nog aanzienlijke onverklaarbare verschillen in de tarieven.

Een recente steekproef onder 21 gemeenten onthult dat de bouwleges voor nieuwbouwwoningen dit jaar gemiddeld met 24 procent zijn gedaald.

Deze daling is echter niet overal gelijk: sommige gemeenten hebben hun leges aanzienlijk verhoogd, terwijl andere ze met wel 90 procent hebben verlaagd, dat schrijft Stadszaken.

Hierdoor ontstaan aanzienlijke verschillen in de ontwikkeling van de bouwleges tussen provincies.

Omgevingswet en de verwachtingen

De nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari werd ingevoerd, had volgens demissionair minister Hugo de Jonge moeten leiden tot gemiddeld 30 procent lagere bouwleges. Dit zou mogelijk zijn door het schrappen van de toezichthoudende taken van gemeenten tijdens de bouw van woningen.

Hoewel deze kosten bovenop de gemeentelijke bouwleges komen, zouden nieuwbouwwoningen volgens De Jonge per saldo niet duurder moeten worden. Minder gemeentelijk werk zou zich immers moeten vertalen in lagere kosten.

Appartementencomplexen vallen echter nog niet onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gemeenten voeren bij de bouw van deze categorie woningen nog steeds controle- en toezichttaken uit.

Desondanks zijn ook hier grote tariefwijzigingen ten opzichte van vorig jaar zichtbaar.

Onbegrijpelijke verschillen

De grote verschillen in bouwleges roepen vragen op over de opbouw en rechtvaardigheid van de tarieven.

WoningBouwersNL en Vereniging Eigen Huis benadrukken de noodzaak van meer transparantie en consistente vaststellingsmethoden om onbegrijpelijke variaties in de toekomst te voorkomen.

De organisaties roepen op tot meer transparantie bij de vaststelling van deze kosten.

Een vervolgonderzoek zal wellicht meer inzicht geven in de oorzaken van deze uiteenlopende tarieven en hoe ze in lijn kunnen worden gebracht met de oorspronkelijke doelstellingen van de Omgevingswet.