Herstel van de woningmarkt: huizenprijzen stijgen weer in rap tempo – prijspeil hoger dan in recordjaar 2022

Calculator

Rekenmachine Foto: ignatsevichserg / Pixabay

  • De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in april voor het eerst weer hoger dan tijdens de prijspiek in juli 2022.
  • De snel stijgende inkomens en licht dalende hypotheekrentes hebben bijgedragen aan dit herstel.
  • Voor 2024 en 2025 worden aanzienlijke prijsstijgingen verwacht, hoewel het tempo geleidelijk afvlakt.

Het herstel van de woningmarkt zette dit voorjaar onverminderd door, en bestaande koopwoningen waren in april voor het eerst weer duurder dan tijdens de prijspiek in juli 2022, dat blijkt uit een analyse van De Rabobank.

Terwijl huizen in mei vorig jaar nog 6,2 procent goedkoper waren dan op de vorige piek, ligt het prijspeil inmiddels alweer 0,8 procent hoger. De prijsindex voor bestaande koopwoningen steeg in april jaar-op-jaar met 7,5 procent. Dit betekent dat de gemiddelde verkochte koopwoning tussen april 2023 en april 2024 ruim 30.000 euro duurder werd.

Sneller herstel dan voorgaande periodes

Het herstel van de woningmarkt heeft dit keer minder dan twee jaar geduurd, wat aanzienlijk sneller is dan eerdere periodes van marktherstel. In 2008 daalden de huizenprijzen met 21 procent en duurde het tot 2018 voordat een nieuw prijsrecord werd gevestigd.

Na 1978 daalden de huizenprijzen zelfs met 35 procent en duurde het tot 1993 voordat de markt volledig herstelde.

Dit snelle herstel illustreert hoe snel de vraag zich heeft hersteld, ondanks aanvankelijke terughoudendheid van potentiële kopers door stijgende hypotheekrentes.

De snelle inkomensstijgingen verzachtten de pijn van de hogere hypotheekrentes al snel, en de rentes daalden weer licht in het laatste deel van 2023. Hierdoor kunnen potentiële huizenkopers met een inkomen van één of twee keer modaal weer meer lenen dan begin 2022, toen de rentes historisch laag waren.

Verwachtingen voor de toekomst

De sterke stijging van de lonen blijft de belangrijkste oorzaak voor de oplopende huizenprijzen. Dit jaar wordt een prijsstijging van bestaande koopwoningen van 6,7 procent verwacht, en voor volgend jaar wordt gerekend op een stijging van 5,2 procent.

In het laatste kwartaal van 2025 zullen huizenkopers naar verwachting ruim 32.000 euro meer betalen voor een gemiddelde koopwoning dan in april van dit jaar.

De loonstijgingen vlakken geleidelijk af, wat ook het tempo van de huizenprijsstijgingen zal afvlakken. Hoewel de kapitaalmarktrentes naar verwachting stabiel blijven, is er veel onzekerheid. Daarnaast speelt het groeitempo van de economie een rol.

Hoewel de recessie van 2023 voorbij is, groeit de economie de komende tijd minder hard dan verwacht, wat kan leiden tot een lichte stijging van de werkloosheid van 3,7 procent nu naar 4,2 procent eind 2025. Deze oplopende werkloosheid kan de ontwikkeling van de huizenprijzen licht drukken.