‘Het debat is niet meer te winnen’ – Wet betaalbare huur verdeelt de meningen, maar berusting bij verhuurders overheerst

Schets van appartementen

Schets van appartementen Foto: CNS

  • In een korte poll over de Wet betaalbare huur zien we dat 58% van de respondenten tegen de wet is vanwege mogelijke negatieve gevolgen.
  • Een kleinere groep van 39% steunt de wet, ‘omdat deze eerlijke huurprijzen bevordert’.
  • Bij elkaar is er zo dus toch een flink deel van de bevolking dat niet negatief staat tegenover de wet

Nieuwszender BNR peilde de meningen over de onlangs aangenomen Wet betaalbare huur. We zien daarin wel dat 58% van de respondenten tegen de wet is vanwege mogelijke negatieve gevolgen.

Bij elkaar is er zo dus toch een flink deel van de bevolking dat niet negatief staat tegenover de wet, en de vastgoedbelegger heeft zich er inmiddels al bij neergelegd dat we ook onder een nieuw kabinet zo verder gaan.

Tegenstanders vrezen negatieve gevolgen

Tegenstanders vrezen dat de wet negatieve gevolgen zal hebben, zoals minder investeringen in huurwoningen of een afname van het aantal beschikbare huurwoningen.

De tegenstanders zien de regulering als een belemmering voor de marktwerking, wat uiteindelijk schadelijk zou kunnen zijn voor zowel huurders als verhuurders.

Voorstanders geloven juist dat de wet zal bijdragen aan eerlijke huurprijzen, waardoor huurders beter beschermd worden tegen buitensporige huurverhogingen. Vooral in stedelijke gebieden waar de huren sterk zijn gestegen, wordt deze wet gezien als een noodzakelijke maatregel om woningen betaalbaar te houden.

‘Laat de markt zijn gang maar gaan’

Vastgoedbeleggers hebben zich er inmiddels veelal al bij neergelegd dat we een tijd onder nieuwe striktere huurwetten zullen leven.

Veel kleine beleggers zetten hun huurwoningen te koop zodra de huurder opzegt, vanwege de sterk gestegen belastingdruk en de aanstaande middenhuurregeling. Daarnaast speelt de gestegen rente een belangrijke rol.

“Goed, vrijwel de helft van Nederland ziet het dus als een goede zaak. Het debat is daarmee niet meer te winnen.”, verzucht René Stipthout van verhuurplatform ViaDaan.

“Laat de markt zijn gang maar gaan, storm uitrijden en over een jaar of 2 kunnen we weer wat”, vindt hij.

De opiniepeiling benadrukt de verdeeldheid onder de bevolking over de Wet betaalbare huur. Terwijl een aanzienlijke minderheid de wet ziet als een stap naar eerlijkere huurprijzen, vreest de meerderheid voor negatieve gevolgen. Deze verdeeldheid illustreert de complexiteit van het huurvraagstuk en de uitdagingen die beleidsmakers moeten aangaan om een evenwichtige oplossing te vinden.

“Deze wet en de politieke machinaties en propaganda hebben geappelleerd aan een goedkoop sentiment. Aan een onderbuikgevoel.”, ziet investeerder Michiel Steenman.