Het huidige Box 3-systeem is minder foutgevoelig en beter controleerbaar dan de nieuwe plannen

De Belastingdienst

De Belastingdienst Foto: CNS

  1. Vanaf 2027 is het plan om het reële rendement van vermogen in box 3 te belasten, maar dit concept brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee.
  2. De invoering van een wet op basis van werkelijk behaald rendement zou grote problemen kunnen opleveren voor eigenaren van onroerend goed, mede door de complexiteit van waardering en administratieve lasten.
  3. Het oude systeem van vermogensbelasting was mogelijk minder foutgevoelig en beter controleerbaar, wat de politiek doet adviseren om zorgvuldig te overwegen alvorens grote veranderingen door te voeren.

De Nederlandse belasting op vermogen, beter bekend als box 3, staat op het punt een ingrijpende wijziging te ondergaan.

Het voornemen om vanaf 2027 het reële rendement te belasten, wordt breed gedragen door de politiek en lijkt op het eerste gezicht een eerlijker systeem. Echter, zoals met veel fiscale hervormingen, schuilt de duivel in de details.

De praktische uitvoering van de nieuwe heffing is in de praktijk lastig, zo betogen fiscaal adviseur Henk Bluemink en hoogleraar economie Arjen Siegmann in het Financieele Dagblad.

De voorgestelde veranderingen zijn ingegeven door een streven naar rechtvaardigheid, waarbij men enkel belasting wil heffen over daadwerkelijk behaalde inkomsten uit vermogen. Dit idee, hoewel nobel, onthult al snel zijn complexiteit, vooral als het gaat om onroerend goed.

Onroerend goed, een veelvoorkomende vorm van vermogen onder particulieren die aangifte doen in box 3, is notoir moeilijk te waarderen.

De waarde is niet alleen moeilijk vast te stellen, maar ook de waardegroei over tijd is een uitdaging om te bepalen. Zo belooft de peildatum niet alleen een administratieve nachtmerrie belooft te worden voor zowel de Belastingdienst als de eigenaren, maar ook een potentiële bron van onenigheid over de juiste waardering.

Verder compliceert de betrokkenheid van onderhoud en verbouwingen de zaken, betogen beide experts in de krant. De waarde van onroerend goed kan aanzienlijk fluctueren afhankelijk van het onderhoudsniveau en eventuele aanpassingen aan het object. Deze variabiliteit biedt ruimte voor creatieve fiscale planning, maar maakt het ook moeilijker voor de overheid om een eerlijke en accurate belastingheffing te waarborgen.

Het is de vraag of het nieuwe systeem, ondanks zijn goede intenties, in de praktijk houdbaar zal zijn.