Hoge Raad doet toch op 6 Juni al uitspraak over herstelwet in box 3

Vrouwe Justitia als speelgoeed

Vrouwe Justitia Foto: CNS

  • De Hoge Raad doet op 6 juni al uitspraak over een vijftal zaken met betrekking tot de Wet rechtsherstel in box 3.
  • Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bezitters van ander vermogen dan spaargeld.
  • De mogelijke financiële impact voor de overheid is aanzienlijk.

Op donderdag 6 juni 2024 om 11.00 uur doet de Hoge Raad openbaar uitspraak in vijf zaken die betrekking hebben op de heffing van inkomstenbelasting in box 3 na de invoering van de Wet rechtsherstel Box 3.

Oorspronkelijk werd verwacht dat deze uitspraak pas in augustus of september zou plaatsvinden, maar dit is nu vervroegd naar juni.

Europese recht en werkelijk rendement

De kern van de uitspraak draait om de vraag of de Wet rechtsherstel Box 3 nog steeds in strijd is met het Europese recht voor bezitters van ander vermogen dan spaargeld. Daarnaast wordt gehoopt dat de Hoge Raad zich ook uitspreekt over de invulling van het begrip “werkelijk rendement”.

Advocaat-generaal (AG) Wattel concludeerde op 1 september 2023 dat de Wet rechtsherstel Box 3 nog steeds het discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt voor bezitters van ander vermogen dan spaargeld. Deze conclusie werd op 9 februari 2024 bevestigd door AG Pauwels.

Als de Hoge Raad deze adviezen volgt, kan dit grote gevolgen hebben voor het huidige rechtsherstel, vooral wanneer het werkelijke inkomen lager is dan het inkomen berekend volgens de Wet rechtsherstel Box 3 en/of de Overbruggingswet Box 3.

Mogelijke financiële tegenvallers voor de overheid

De uitspraken komen op een moment dat de overheid al werkt aan een nieuw box 3-stelsel dat vanaf 2027 op basis van werkelijk rendement moet worden geheven. De huidige overbruggingswet en de tijdelijke belastingheffing na het kerstarrest zijn nog steeds onderwerp van discussie.

De mogelijke uitkomst van de Hoge Raad kan betekenen dat het rechtsherstel voor spaarders nog steeds als onvoldoende wordt beoordeeld, wat kan leiden tot flinke financiële tegenvallers voor de staat.

Hoewel het nog onduidelijk is of de Hoge Raad in één keer een allesomvattende uitspraak zal doen, zal de beslissing van 6 juni 2024 belangrijk zijn voor de toekomst van de belastingheffing in box 3 en de daarmee samenhangende financiële en juridische vraagstukken.

Fiscalist Eric van Uunen analyseert bij Taxlive nog de mogelijke scenario’s bij de uitspraak van de Hoger Raad; krijgen we geen concreet antwoord krijgen op de vraag hoe we het werkelijk rendement moeten berekenen, of komt er toch al verlossing?