Hoogleraar: ‘Negatief imago vastgoedbeleggers draagt bij aan politieke focus op bewoners in plaats van verhuurders’

Park

Park Foto: CNS

  1. Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate, bekritiseert de huidige politieke aanpak en pleit voor een duidelijke visie op wonen en werken.
  2. Het huidige regeringsbeleid en de beeldvorming van de vastgoedsector belemmeren effectieve oplossingen voor de woningnood.
  3. Er is een breed gedragen plan nodig, vergelijkbaar met een ‘Deltaplan Wonen’, om duurzaam en op grote schaal te kunnen bouwen.

Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit, bekijkt met verbazing de complexe interactie tussen politiek en de vastgoedwereld.

Hij merkt in een recent interview met VG Visie op dat de politiek vooral bezig is met het tevreden stellen van proteststemmers, terwijl de vastgoedbranche voornamelijk haar eigenbelang verdedigt.

Volgens Berkhout is de oplossing eenvoudig: een duidelijke visie op wonen en werken, een sector die zich aan deze visie committeert en het maken van harde keuzes.

Hoofdlijnenakkoord en regeringsbeleid

Het recente hoofdlijnenakkoord uit Den Haag roept vragen op over de impact op de vastgoedsector. Berkhout stelt dat hoewel er steeds meer belasting wordt geheven op vermogen in plaats van arbeid, de belangstelling voor vastgoedbeleggingen toeneemt.

Dit is duidelijk zichtbaar in de verhoogde overdrachtsbelasting van 10,4%, bijna een verdubbeling ten opzichte van enkele jaren geleden, en de omstreden ‘Wet Betaalbare Huur’ van Hugo de Jonge, die binnen de branche op veel weerstand stuit.

Het negatieve imago van vastgoedbeleggers in de media draagt bij aan de politieke focus op bewoners in plaats van verhuurders.

Berkhout benadrukt dat het huidige beleid eigenaren ertoe zal aanzetten hun panden te verkopen, wat het probleem alleen maar verergert.

Wet betaalbare huur en beleid op lange termijn

De Wet Betaalbare Huur wordt door Berkhout gezien als een slechte wet omdat het eigenaars significant kan treffen in hun huurinkomsten.

De wetgeving zorgt voor onzekerheid en demotiveert investeringen in de sector. Berkhout wijst erop dat de focus van de politiek voornamelijk ligt op korte termijn kiezersbelangen in plaats van een gezonde lange termijn marktvisie.

Voor de toekomst van de Nederlandse woningmarkt is een bredere visie nodig, aldus Berkhout. De vastgoedsector heeft herhaaldelijk gepleit voor beleid, maar wordt vaak teleurgesteld door politieke besluiten.

Berkhout stelt ook voor om steden zoals Zwolle en Enschede uit te breiden, en gebruik te maken van de beschikbare landbouwgrond. Hij benadrukt dat duurzame stadsuitbreiding efficiënter is dan het creëren van geheel nieuwe steden.