Hoogleraar Peter Boelhouwer: links en rechts gooien met modder op huurdossier terwijl zowel de overheid als de markt heeft gefaald

Vrouw in appartement

Vrouw in appartement Foto: CNS

  • Hoogleraar Peter Boelhouwer benadrukt de noodzaak van een gecombineerde aanpak van de wooncrisis, waarbij zowel de overheid als de markt betrokken zijn.
  • Boelhouwer stelt drie interventies voor: het op gang brengen van woningproductie, efficiënter gebruik van bestaande woningvoorraad en het inzetten op tijdelijke woningen.
  • Hij kritiseert de huidige fiscale maatregelen en wijst op de consequenties van inconsistent beleid en een snelgroeiende bevolking voor de woningmarkt.

Hoogleraar Huisvestingssystemen Peter Boelhouwer noemt bij BNR een aantal concrete stappen om de woningproductie te stimuleren. Hij pleit voor een toekomstgerichte planning, waarbij helder wordt aangegeven waar en wanneer er gebouwd gaat worden.

Dit proces zou ondersteund moeten worden door moderne productiemethoden zoals woningfabrieken, die snel en efficiënt woningen kunnen realiseren.

Deze aanpak is volgens hem essentieel om de stagnatie in de bouw aan te pakken en snel te voorzien in de groeiende vraag naar woningen.

Efficiënt gebruik van bestaande voorraad

Een tweede belangrijke interventie is het efficiënter benutten van de huidige woningvoorraad. Boelhouwer suggereert het opheffen van beperkende regelgeving, zoals verboden op woningsplitsing en het stimuleren van samenwooncontracten.

Als derde oplossing noemt Boelhouwer het gebruik van tijdelijke woningen. Deze kunnen relatief snel worden opgezet en bieden een noodoplossing voor acute huisvestingsproblemen.

Boelhouwer waarschuwt ook voor de gevolgen van wisselend beleid en fiscale maatregelen die de woningmarkt meer schade hebben berokkend dan goed gedaan. Hij noemt specifiek de fiscale behandelingen die zwaar wegen op woningcorporaties en private verhuurders. Deze aanpak heeft het investeringsklimaat verslechterd en de productie van nieuwe woningen vertraagd.

De hoogleraar bekritiseert de neiging om de schuld van de wooncrisis enkel bij de overheid of de markt te leggen. Volgens hem hebben zowel beleidsmakers als marktpartijen steken laten vallen.