Hugo de Jonge: ‘Het zijn de particuliere verhuurders die klagen over mij’

Kaart van Nederland

Kaart van Nederland Foto: FotoRieth / Pixabay

  • Minister Hugo de Jonge pleit in EW Magazine voor uniforme bouweisen om de uitdagingen in de bouwsector aan te pakken, met een focus op duurzaamheid.
  • Hij benadrukt de noodzaak van bescherming voor huurders in licht van de recente marktontwikkelingen en de invloed van beleggers.
  • De minister spreekt zich uit over bevolkingsgroei en migratie, met een vooruitziende blik op economische duurzaamheid en huisvestingsproblematiek.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, heeft onlangs met Theo van Vugt van EW Magazine gesproken over een reeks belangrijke onderwerpen die het Nederlandse binnenlandse beleid raken.

Een kernpunt in dit gesprek was de “strijd met de provincies” over de bouwsector. De Jonge benadrukte de noodzaak voor uniforme, ambitieuze bouweisen die overal in Nederland zouden moeten gelden. Dit als reactie op de diversiteit aan eisen die momenteel door provincies en gemeenten worden gesteld, met Zuid-Holland als meest sprekende voorbeeld.

De minister beargumenteert dat een meer gestandaardiseerde aanpak de uitvoerbaarheid van bouwprojecten ten goede komt, vooral op het gebied van duurzaamheid.

Huurders beschermen tegen de markt

Een ander prominent onderwerp was de bescherming van huurders in een markt die steeds meer wordt gedomineerd door beleggers.

De Jonge wees er op dat er 75.000 betaalbare koophuizen zijn opgekocht door beleggers en omgezet in dure huurwoningen, wat het voor veel Nederlanders moeilijker maakt om betaalbare woonruimte te vinden. Hij stelt vastberaden te zijn in het beschermen van huurders, ondanks de kritiek vanuit de hoek van particuliere verhuurders.

De Jonge waarschuwt voor de onhoudbare situatie als Nederland de grens van twintig miljoen inwoners zou overschrijden zonder beheersing van de groei, met name in het licht van arbeidsmigratie en de noodzaak van huisvesting.