Huizen ruim 4 procent duurder dan jaar eerder

prijsontwikkeling koopwoningen Foto: CBS / Kadaster

  • De prijzen van bestaande koopwoningen waren in februari 2024 gemiddeld 4,3% hoger dan in februari 2023, met een maand-op-maand stijging van 1,0%.
  • Na een periode van daling begonnen de woningprijzen sinds juni 2023 weer te stijgen, met een opmerkelijke verhoging in februari 2024.
  • Het aantal woningtransacties steeg in februari met 16,5% ten opzichte van een jaar eerder, met een gemiddelde transactieprijs van €427.279 voor bestaande koopwoningen.

In februari 2024 zette de Nederlandse woningmarkt een opwaartse trend voort met een gemiddelde prijsstijging van bestaande koopwoningen van 4,3% op jaarbasis, dat meldt het Kadaster in het nieuwste Vastgoedbericht.

Deze toename is een positief signaal voor de markt, die na een piek in juli 2022 een periode van prijsdalingen kende. Volgens de meest recente gegevens van het CBS en het Kadaster is er sinds juni 2023 echter sprake van een gestage prijsstijging, waarbij de markt in februari 2024 een maand-op-maand groei van 1,0% liet zien.

prijsontwikkeling koopwoningen, bron: CBS / Kadaster

Toename in transacties reflecteert vertrouwen in de markt

Naast de oplopende vastgoedprijzen registreerde het Kadaster in februari een opmerkelijke toename in het aantal woningtransacties. Met 13.810 verkochte woningen lag dit aantal 16,5% hoger dan in februari 2023.

De eerste twee maanden van 2024 laten een trend van groei zien, met in totaal 28.262 transacties, wat duidt op een hernieuwd vertrouwen in de woningmarkt.

De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning bedroeg in februari €427.279. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze prijs geen rekening houdt met de kwaliteitsverschillen tussen woningen. Voor een accurate weergave van prijsontwikkelingen wordt daarom gebruikgemaakt van de prijsindex, die deze variabelen wel meeneemt.

Na een periode van onzekerheid en dalende prijzen lijkt de markt zich zo te herstellen met een consistente stijging van zowel de prijzen van bestaande koopwoningen als het aantal transacties.

prijsindex koopwoningen, bron CBS / Kadaster