Huurmarkt: stijgende huizenprijzen en marktveranderingen in 2024

Foto: OleksandrPidvalnyi / pixabay

  • Economen van RaboResearch voorspellen dat huizenprijzen in 2024 en 2025 met 4,5% zullen stijgen, waardoor ze het piekniveau van 2022 bereiken, terwijl het aanbod van koophuizen krap blijft.
  • Door daling in de prijzen dit jaar en stijgende inkomens zijn koophuizen bijna even betaalbaar als begin 2022, wat leidt tot een toename in de vraag en bezichtigingen.
  • De daling in nieuwbouw veroorzaakt een grotere schaarste op de huizenmarkt, wat resulteert in verdere prijsstijgingen en potentiële uitdagingen voor particuliere verhuurders.

Voor particuliere verhuurders zijn de recente ontwikkelingen op de huizenmarkt van groot belang. Volgens de laatste analyses van RaboResearch zullen de huizenprijzen in 2024 en 2025 waarschijnlijk met 4,5% stijgen, waardoor ze terugkeren naar het piekniveau van 2022.

De huidige verbetering in de betaalbaarheid van koophuizen is te danken aan twee factoren: enerzijds zijn de prijzen van bestaande koopwoningen gedaald. Anderzijds kunnen huishoudens door de aanzienlijke (nominale) stijging van de inkomens, als reactie op de hoge inflatie, meer lenen voor de aankoop van een huis, zo zien de economen van Rabobank.

Dit betekent de stijging van de huizenprijs voor verhuurders

De situatie leidt tot een groeiende vraag naar koopwoningen, wat mogelijk versterkt wordt door het ‘Fear of Missing Out’-fenomeen.

Tegelijkertijd blijft het aanbod van koopwoningen beperkt, wat de prijzen verder omhoog drijft. De afnemende nieuwbouw draagt ook bij aan deze trend, waardoor er meer schaarste ontstaat op de huizenmarkt.

Voor verhuurders betekent dit dat de waardes van verhuurde woningen onder druk kunnen komen te staan door regelgeving en rente, waardoor de huur mogelijk niet de kosten dekt. Dit kan leiden tot een toename van het uitponden van huurwoningen.

Door de verwachte marktveranderingen is het voor particuliere verhuurders essentieel om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen.