Huurmonitor: explosieve huurprijstoename en krappere markt

Speelgoedwoning

Speelgoedwoning Foto: CNS

  • De gemiddelde huurprijs per vierkante meter in de vrije sector is dramatisch gestegen, met een landelijk gemiddelde van €18,30 in Q1 2024, een stijging van 8,6% vergeleken met vorig jaar.
  • Het aanbod van huurwoningen is sterk afgenomen, met 27,9% minder nieuwe vrije sector huurwoningen beschikbaar vergeleken met vorig jaar, mede door een verschuiving van huur naar koop.
  • De grootste steden zoals Amsterdam en Eindhoven zien een aanzienlijke stijging in huurprijzen, terwijl het aantal reacties op beschikbare huurwoningen is afgenomen.

Volgens de nieuwste gegevens van de Pararius Huurmonitor voor het eerste kwartaal van 2024 is de Nederlandse huurmarkt krapper en duurder dan ooit. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter in de vrije sector is landelijk opgelopen tot €18,30, wat een ongekende stijging van 8,6% betekent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Deze prijsstijging wordt toegeschreven aan een combinatie van sterke vraag en een beperkt aanbod.

Het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen heeft een scherpe daling doorgemaakt. In het eerste kwartaal van 2024 kwamen er slechts 17.594 woningen vrij voor nieuwe huurders, wat 27,9% minder is dan een jaar geleden.

Dit tekort wordt versterkt door een toenemende trend waarbij verhuurders kiezen voor verkoop boven verhuur, wat resulteert in 7% van alle woningen op de koopmarkt die voorheen verhuurd werden.

De krapte op de huurmarkt is voelbaar in heel Nederland, maar met name in grote steden. In Amsterdam steeg de gemiddelde huurprijs per vierkante meter met 5,1% naar €27,00. In Eindhoven en Utrecht werden eveneens significante stijgingen gemeld, hoewel Eindhoven de enige G5-stad blijft waar de huurprijzen onder het landelijk gemiddelde liggen.

Huurmarkt slinkt; steeds meer koopwoningen

De trends die naar voren komen uit de Pararius Huurmonitor benadrukken een verschuiving in de Nederlandse woningmarkt, waarbij huurwoningen steeds meer plaatsmaken voor koopwoningen.

Dit kan op lange termijn gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van wonen, met name voor diegenen die afhankelijk zijn van huurwoningen.

“We zien dat woningen in toenemende mate van de particuliere huursector naar de koopmarkt overgaan”, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. “Deze ontwikkeling beperkt de keuzemogelijkheden voor diegenen die buiten de koopmarkt vallen en belemmert de persoonlijke ontwikkeling”

Terwijl de prijzen stijgen en het aanbod slinkt, blijft de vraag naar betaalbare woonruimte groot, wat een blijvende uitdaging vormt voor beleidsmakers, investeerders en verhuurders.