Huurprijsmaximering: kortetermijnoplossing, langetermijnprobleem

Jongeren

Jongeren Foto: CNS

  • Huurprijsmaximering leidt tot een toename van het woningtekort.
  • Ervaringen uit Catalonië en Berlijn tonen de negatieve effecten.
  • De Wet betaalbare huur kan in Nederland hetzelfde probleem veroorzaken.

Een lagere huurprijs klinkt aantrekkelijk voor huurders, maar kan voor woningzoekenden juist een ramp zijn.

Voorbeelden uit Catalonië en Berlijn laten zien hoe het woningtekort alleen maar toeneemt bij huurmaximering. In beide regio’s leidde de maatregel tot lagere huurprijzen voor sommige woningen, maar ook tot een significant lager aanbod van huurwoningen.

Verhuurders zijn minder geneigd hun woningen aan te bieden tegen lagere rendementen, terwijl de vraag naar goedkopere woningen juist stijgt.

In het Financieele Dagblad ageert Jasper H. van Dijk, onderzoeksleider bij het Instituut voor Publieke Economie, dan ook tegen deze ‘kortetermijnoplossing’

De korte termijn

Ook in Nederland lijkt de politiek – net als in Duitsland en Spanje – vatbaar voor de argumenten voor huurprijsmaximering, ziet Van Dijk.

De Tweede Kamer nam op 25 april de Wet betaalbare huur aan, die voor 300.000 woningen een huurprijsmaximum zal instellen. Ondanks waarschuwingen van de Raad van State, het Centraal Planbureau, en vele academici, wil de politiek iets doen aan de hoge huren.

Echter, net als in het buitenland, wordt ook hier verwacht dat de beschikbaarheid van huurwoningen zal afnemen.

De lange termijn

Het probleem van het woningtekort kan niet worden opgelost met kortetermijnoplossingen zoals huurprijsmaximering, benadrukt ook Van Dijk.

De enige duurzame oplossing is het bouwen van meer woningen. Dit kost tijd, maar zorgt ervoor dat prijzen kunnen dalen zonder dat het tekort toeneemt. De maatschappelijke schade van het woningtekort is groot, en politiek ingrijpen met huurprijsmaximering lijkt aantrekkelijk, maar biedt slechts een schijnoplossing.

De ervaringen uit Catalonië en Berlijn dienen als waarschuwing voor Nederland. De Eerste Kamer behandelt deze week de Wet betaalbare huur, en heeft de kans om Nederland te behoeden voor een kortetermijnoplossing die de problemen op de woningmarkt alleen maar groter maakt.

Meer bouwen is de enige echte oplossing voor het woningtekort.