Onzekerheid in huurstijgingen: balanceren tussen betaalbaarheid en investering – en bij investeerdertje plagen is niemand gebaat

Gezin thuis

Gezin thuis Foto: CNS

  • De private en sociale huursector staan voor een spannende periode met de politieke discussie over het beperken van huurprijzen.
  • Er is kritiek op generieke maatregelen zoals huurbevriezing en -verlaging, waarbij het Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor de huurtoeslag als efficiënter instrument voor woonbetaalbaarheid.
  • De huidige politieke voorkeur voor huurbeperking kan demotiverend werken voor investeerders.

Met de naderende huurstijging per 1 juli hangt er onzekerheid in de lucht voor zowel huurders als verhuurders in Nederland, zo ziet Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt in een column voor PropertyNL.

De wet, die de huurstijging in de private sector koppelt aan de inflatie en CAO-loonstijging plus één procentpunt, staat op het punt te verlopen. Nieuwe regelgeving ligt op de plank, die praktisch gezien voorziet in een maximale huurstijging van 6,8% vanaf mei. Dan moet het nieuwe wetsvoorstel wel tijdig wordt aangenomen.

De sociale huursector heeft al een koppeling is met de CAO-loonstijging. Door eerder extra regulering heeft men daar ook reeds te maken gehad met significante huurverlagingen voor een groot aantal huurders.

Wat een nieuw kabinet wil weten we nog niet, maar volgens Conijn doen verkiezingsprogramma’s vermoeden dat er nieuwe bevriezingingen in het verschiet liggen.

De politieke intentie om huurstijgingen te beperken en zelfs huren te verlagen stond centraal in de aanloop naar verkiezingen, met als doel de vaste lasten van huishoudens en armoede te verminderen. Echter, de effectiviteit van dergelijk generiek huurbeleid wordt betwist. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat huurtoeslag een doeltreffender middel is om de woonbetaalbaarheid te verbeteren, in tegenstelling tot algemene huurbeperkingen die de investeringscapaciteit van verhuurders kunnen schaden.

Bij investeerdertje plagen is niemand gebaat

In het licht van de huidige discussie over huurbeleid, brengt een blik op de beleggingsmarkt voor huurwoningen een aanvullend perspectief. Dat zien we ook aan de talloze voorbeelden van huurregulering.

Het beleid van huurbevriezing en -verlaging dat sommige politieke partijen voorstaan, kan demotiverend werken voor beleggers in de huursector. De noodzaak voor een sterke en stabiele investeringsstroom in de bouw van nieuwe huurwoningen is evident, aangezien een tekort aan investeringen leidt tot een daling in het aanbod van huurwoningen, wat het woningtekort kan vergroten.

Het is daarom van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van huurders en het waarborgen van een aantrekkelijk investeringsklimaat. Beleid dat zowel de betaalbaarheid van wonen ondersteunt als investeringen in nieuwe huurwoningen stimuleert, zal uiteindelijk leiden tot een gezondere huurmarkt en bijdragen aan de oplossing van het woningtekort.