Huurwet De Jonge aangenomen door Tweede Kamer – maar de Eerste Kamer zegt kritischer te zijn

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Foto: Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

  • De veel bekritiseerde Wet betaalbare huur, bedoeld om de huurprijzen van ongeveer 300.000 woningen in de vrije sector te verlagen, is door de Tweede Kamer goedgekeurd.
  • De partijen zijn diep verdeeld over dit voorstel, met steun van PVV en NSC, en tegenstand van VVD en BBB.
  • De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de wet, en het is onzeker of de wet definitief geïmplementeerd zal worden, vooral met de lopende kabinetsformatie.

Donderdag heeft de Tweede Kamer de Wet betaalbare huur aangenomen.

Dit wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) komt als een reactie op de explosieve huurprijsstijgingen van de afgelopen jaren door een enorme vraag naar woonruimte. Verwacht wordt dat de huur voor ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro per maand zal dalen.

De politieke arena toont echter een scherpe verdeeldheid over deze maatregel. Terwijl PVV en NSC het voorstel steunen, uiten VVD en BBB felle kritiek.

Tegenstanders beweren dat de wet het verhuren van eigendommen minder rendabel maakt, wat zou kunnen leiden tot een verkoopgolf van deze woningen door de eigenaren.

Dit zou ironisch genoeg de huurders, die vaak te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een hypotheek, juist in problemen kunnen brengen. Zij zijn afhankelijk van de vrije huurmarkt.

Steun PVV helpt wet aan ruime meerderheid

Ondanks de kritieken heeft de steun van de PVV donderdagavond gezorgd voor een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel. De volgende horde voor het voorstel is de Eerste Kamer, waarbij de partijen die nu voor zijn ook een meerderheid hebben. Echter, VVD en BBB willen tijdens de formatiegesprekken mogelijk nog onderhandelen over aanpassingen aan de huurmarkt.

Daarnaast introduceert de wet een puntenstelsel voor een deel van de vrije sector, vergelijkbaar met dat van sociale huurwoningen. Dit stelsel bepaalt een maximale huurprijs gebaseerd op diverse eigenschappen van de woning, inclusief isolatiekwaliteit.

Huizen die boven de vastgestelde maximale huurprijs uitkomen, kunnen leiden tot een boete voor de verhuurders.