Hypotheekmarkt blijft groeien – toegankelijkheid onder druk

Aantal hypotheekaanvragen per week in tweede kwartaal 2023 en 2024

Aantal hypotheekaanvragen per week Q2, 2023 en 2024 Foto: Hypotheken Data Netwerk (HDN)

  • Het aantal hypotheekaanvragen steeg met 27,7% in Q2 2024 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023.
  • Starters met een hoog inkomen zagen een stijging van 42% in aanvragen, terwijl reguliere starters slechts een toename van 9% zagen.
  • Hogere huizenprijzen en stijgende hypotheekbedragen bemoeilijken de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters.

De hypotheekmarkt toont een aanzienlijke groei. In het tweede kwartaal van 2024 steeg het aantal hypotheekaanvragen met 27,7% naar 120.228 vergeleken met dezelfde periode in 2023, volgens cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Hiervan waren 75.376 aanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning, wat een stijging van 24% betekent. Over- en bijsluitingen stegen zelfs met 35% naar 44.852 aanvragen.

Deze cijfers weerspiegelen een heropleving in de woningmarkt na een dip in begin 2023. Mensen investeren weer in hun woningen, hetzij door aankoop, verbouwing of verduurzaming. Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg met 9,5% (naar € 360.750) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Aantal hypotheekaanvragen per week in tweede kwartaal 2023 en 2024, bron: HDN

Verbouwingen en verduurzaming

Niet alleen de koopmarkt groeit; ook in de niet-kopersmarkt is er een stijging zichtbaar. Het aantal onderhandse verhogingen nam met ruim 40% toe naar 18.640, terwijl er 33% meer tweede hypotheken werden aangevraagd. Het gemiddelde bedrag van deze tweede hypotheken steeg met 15% tot € 97.760.

Veel mensen gebruiken deze tweede hypotheek of verhoging om hun woning te verbouwen en/of te verduurzamen, waarbij verbouwers de meeste aanvragen indienden met 22.760 aanvragen.

Toegankelijkheid hypotheekmarkt onder druk

Ondanks de groeiende cijfers, zijn er ook zorgen. De stijgende huizenprijzen en hogere hypotheekbedragen maken het moeilijker voor starters om de woningmarkt te betreden.

Starters in het hogere inkomenssegment zagen een stijging van 42% in hypotheekaanvragen, maar reguliere starters toonden slechts een bescheiden stijging van 9%. Jonge starters zagen een toename van 18%.

Starters moeten steeds meer eigen geld inbrengen om een woning te kunnen kopen. Gemiddeld moesten starters bijna 10% meer eigen geld inleggen, wat neerkomt op €42.000.

Jennifer op ’t Hoog, directeur van HDN: “Je wilt graag dat jonge mensen in Nederland een plek voor zichzelf kunnen hebben, hun eigen leven kunnen opbouwen en niet tot hun 33e thuis moeten blijven wonen. Want dit is inmiddels de gemiddelde leeftijd dat mensen hun eerste huis kopen.”

Het afgelopen kwartaal steeg de gemiddelde marktwaarde van woningen met 10,5% naar € 486.146.