Hypotheekrente stabiliseert maar woningtekort houdt aan – de rente zal de doorslag geven in ontwikkeling huizenprijs

Een jonge man

Een jonge man Foto: OrnaW / Pixabay

  • De hypotheekrente heeft zich gestabiliseerd, wat leidt tot een lichte toename in de vraag en stijging van huizenprijzen, ondanks een algemene trend van prijsdalingen sinds 2022.
  • Er is een voortdurend tekort aan nieuwbouwwoningen, met een significante afname van nieuwe bouwvergunningen, wat wijst op langdurige uitdagingen voor het verhogen van het woningaanbod.
  • De vastgoedmarkt staat voor cruciale keerpunten, waarbij de behoefte aan innovatieve oplossingen en beleidsinterventies om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van woningen te verbeteren, duidelijk is.

De Nederlandse vastgoedmarkt blijft een complexe puzzel waarbij de recente stabilisatie van de hypotheekrente en de voortdurende uitdagingen in de nieuwbouwsector centraal staan.

In de laatste kwartaalrapportage van de Monitor Koopwoningmarkt, geproduceerd door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, ziet men net als in de markt dat de hypotheekrente, na een periode van volatiliteit enigszins is gestabiliseerd. Dit heeft geleid tot een heropleving van de vraag en een lichte stijging van de huizenprijzen, hoewel deze nog steeds lager zijn dan de piekniveaus van 2022.

Echter, de nieuwbouwsector blijft achterlopen, met een afname in het aantal verleende bouwvergunningen en een duidelijk tekort aan ‘harde’ woningbouwplannen.

Dit wijst op aanhoudende uitdagingen voor het vergroten van het woningaanbod, een cruciale factor voor de langetermijnstabiliteit van de vastgoedmarkt. De noodzaak voor beleidsmakers en ontwikkelaars om innovatieve oplossingen en stimulansen te vinden voor het versnellen van de woningbouw is daarmee urgenter dan ooit.

De huidige stand van zaken biedt echter ook kansen. De stabilisatie van de hypotheekrente kan als een springplank dienen voor zowel kopers als ontwikkelaars om te investeren in de toekomst van de Nederlandse woningmarkt.

Ontwikkeling van huizenprijzen hangt sterk af van trend in de hypotheekrente

De toekomstige ontwikkeling van de huizenprijzen in 2024 hangt sterk af van de trend in de hypotheekrente. Na een aanzienlijke stijging van de hypotheekrente in 2022, waarbij de rente voor een periode van 10 jaar steeg van ongeveer 1% naar 4%, is de verwachting dat een verdere afname van de hypotheekrente in de tweede helft van 2024 kan leiden tot een stijging van de gemiddelde huizenprijs. Deze ontwikkeling wordt verder ondersteund door een lichte toename van de huishoudinkomens, effectieve inflatiecontrole, en aanhoudende druk op de woningmarkt door het beperkte aanbod van nieuwe woningen.

Maar; zonder significante vooruitgang in de nieuwbouw, blijft de weg naar een evenwichtige en toegankelijke markt vol hindernissen.