IMF-bestuurder pleit voor afbouw van hypotheekrenteaftrek in Nederland – stimuleren van vraag bij schaarste is ‘nutteloos’

IMF letters

IMF Foto: CNS

  • Afbouw fiscale stimulering: Paul Hilbers van het IMF benadrukt de noodzaak om de hypotheekrenteaftrek in Nederland geleidelijk af te schaffen en de leennormen aan te scherpen, gezien het nijpende huizentekort.
  • Oproep tot bouwen meer huizen: Naast fiscale maatregelen is het volgens recente cijfers en onderzoek essentieel dat er meer huizen worden gebouwd om de oververhitte woningmarkt te stabiliseren.
  • Beperking van leenbedragen: Het IMF adviseert het leenmaximum te verlagen naar 90% van het aankoopbedrag om excessieve schuldenlast te voorkomen en Nederland in lijn te brengen met internationale normen.

Nederland moet de fiscale stimulering van de woningmarkt, waaronder de hypotheekrenteaftrek, verder afbouwen gezien het acute huizentekort in het land.

Dit is de boodschap van Paul Hilbers, Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een interview waar onder andere BNR over bericht.

Hilbers benadrukt dat naast de noodzaak om meer huizen te bouwen, het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en het verder aanscherpen van leennormen essentieel zijn om de oververhitte woningmarkt te kalmeren.

Natuurlijk ziet Hilbers dat de discussie rond de hypotheekrenteaftrek gevoelig ligt binnen Nederland. Vaak wordt daarbij het argument aangevoerd dat zonder financiële steun mensen geen huis kunnen kopen. Echter, Hilbers stelt dat dit argument het eigenlijke probleem maskeert. Hij stelt dat de schaarste aan woningen het stimuleren van de vraag nutteloos maakt.

Verder wijst Hilbers op de leennormen. Het maximale bedrag dat men mag lenen voor de aankoop van een eerste eigen huis is reeds teruggebracht naar 100 procent van het aankoopbedrag. Het IMF pleit echter voor een verdere verlaging naar ongeveer 90 procent, om excessieve schuldenlast bij huizenkopers te voorkomen.