Investeringen in Nederlandse huurwoningen tonen enig herstel, maar uitdagingen blijven

Speelgoedhuisjes

Huisjes Foto: CNS

  • In het eerste kwartaal van 2024 is €700 miljoen geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen, vergelijkbaar met vorig jaar, wijzend op een stabilisatie na een daling eind 2023.
  • De bouw van nieuwe huurwoningen blijft achter bij de behoefte, met slechts 1.260 nieuwe units verkocht ondanks de noodzaak voor minimaal 30.000 per jaar.
  • Stimulerende maatregelen en heldere regelgeving zijn cruciaal om de bouw van betaalbare huurwoningen te versnellen en het woningtekort aan te pakken.

Het eerste kwartaal van 2024 laat een herstel zien in de investeringen in Nederlandse huurwoningen, met een totaal van €700 miljoen, gelijk aan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van beleggingsdienstverlener Capital Value.

Deze stabilisatie volgt na een aanzienlijke daling aan het einde van 2023 en wordt gezien als een teken van mogelijk herstel in de sector. Vooral particuliere beleggers waren actief, met een groeiend aandeel van 40% in het totale transactievolume.

Ondanks deze positieve signalen, blijft de realisatie van nieuwe huurwoningen een aandachtspunt. In het eerste kwartaal van 2024 zijn slechts 1.260 nieuwe huurwoningen verkocht, terwijl de doelstelling minimaal 30.000 woningen per jaar is.

Dit wordt verder bemoeilijkt door een historisch laag aantal bouwvergunningen in januari, wat wijst op een dreigend nieuw dieptepunt van slechts 50.000 vergunningen dit jaar.

Uitponden?

In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt 700 miljoen euro, gelijk aan het volume van het eerste kwartaal in 2023.

Een opmerkelijke trend dit kwartaal was de toename van het aandeel van particuliere beleggers in huurwoningaankopen, dat steeg naar 40% van het totale volume, vergeleken met 31% het voorgaande jaar.

Deze verschuiving is voornamelijk te danken aan de uitpondstrategie die veel van deze beleggers hanteren, gericht op het benutten van de groeiverschillen tussen de leegwaarde en de marktwaarde van verhuurde woningen, zo ziet Capital Value.

De behoefte aan stimulerende maatregelen is groot

Voorstellen zoals een doorbouwfaciliteit door het Rijk, die garanties biedt om sneller met nieuwbouwprojecten te starten, en een Middenhuurfonds met aantrekkelijke leenvoorwaarden, worden gezien als noodzakelijk om de bouw van betaalbare huurwoningen te versnellen.

Daarnaast wordt een verlaging van de overdrachtsbelasting en duidelijke regelgeving als cruciaal beschouwd om investeringen aantrekkelijker te maken.

Thijs Konijnendijk, Head of Research bij Capital Value, benadrukt het belang van een heldere en stimulerende aanpak: “De uitdagingen in de bouw van betaalbare huurwoningen zijn enorm. Dit vraagt om een integrale visie waarin duidelijkheid en stimulans wordt geboden aan marktpartijen en woningcorporaties. Alleen met een gezamenlijke inzet en versnelling van de vergunningsprocedures kunnen we het tij keren en zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte.”

Inzichten

Hoewel de investeringen in Nederlandse huurwoningen stabiliseren, blijft de bouw van nieuwe units achter bij de vraag, waardoor het woningtekort verder oploopt.

Effectieve samenwerking tussen marktpartijen en de overheid, gecombineerd met stimulerende regelgeving en financiële maatregelen, is essentieel om de noodzakelijke groei in het aanbod van betaalbare huurwoningen te realiseren en de woningmarkt gezond te houden.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.