Inwerkingtreding van de Wet Betaalbare Huur: wat betekent dit voor verhuurders?

Vrouw op een bank

Vrouw op een bank Foto: CNS

  • De Tweede Kamer heeft de Wet Betaalbare Huur goedgekeurd, gepland om in werking te treden op 1 juli 2024.
  • De wet introduceert nieuwe regels voor de maximale huurprijs en huurverhogingen, beïnvloed door het Woningwaarderingsstelsel (WWS).
  • Verhuurders moeten zich voorbereiden op de nieuwe regelgeving om boetes en mogelijke huurverlagingen te voorkomen.

Waar staan we ook alweer met de nieuwe wetgeving? Op 25 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Betaalbare Huur. De gewenste ingangsdatum van de wet is 1 juli 2024. Of deze datum gehaald wordt, hangt echter nog van een aantal factoren af.

Zolang de Wet Betaalbare Huur nog niet is ingevoerd, blijven de huidige regels voor huurverhoging van kracht.

Verhuurders mogen de huur niet verder verhogen dan de maximale huurprijs die bepaald wordt door het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs aan de hand van de kenmerken van de woning.

Bij de invoering van de Wet Betaalbare Huur zal de maximale huurprijs anders geïndexeerd worden. Als de wet op 1 juli 2024 ingaat, zal de indexering 3,1% zijn, gebaseerd op de inflatie van januari tot juli 2023. Indien de wet later ingaat, zal de indexering 3,8% zijn, gebaseerd op de inflatie van heel 2023.

Voorbereidingen voor verhuurders

Verhuurders die al huurprijzen rond de maximale huurprijs vragen, moeten voorzichtig zijn met huurverhogingen en mogelijk de lagere indexering van 3,1% hanteren om eventuele latere verlagingen te voorkomen, zo stelt vastgoeddienstverlener Duresta in een overzicht.

Deze zorgvuldigheid is minder belangrijk voor verhuurders die aanzienlijk onder de maximale huurprijs verhuren.

Verhuurders moeten zich voorbereiden op de nieuwe regels voor zowel bestaande als nieuwe huurcontracten. Voor nieuwe contracten moet een puntentelling worden verstrekt die de maximale huurprijs volgens het WWS aangeeft. Het niet naleven van deze maximale huurprijs kan leiden tot boetes of protesten van huurders.

Specifieke regels voor bestaande contracten

Voor bestaande huurcontracten zijn er drie mogelijke scenario’s, zo schetst Duresta verder:

  1. Gereguleerde Huur (Zelfstandige Woning): Contracten die al onder de oude regels vielen, blijven gereguleerd onder de nieuwe wet. De wet gaat direct in op 1 juli 2024.
  2. Vrijesectorwoning met Minder dan 144 Punten: Voor contracten die momenteel als geliberaliseerd worden beschouwd, maar waarbij de woning minder dan 144 punten heeft, treedt de wet een jaar later in werking, op 1 juli 2025.
  3. Overige Contracten: Voor zelfstandige woningen die niet onder bovenstaande situaties vallen, is de Wet Betaalbare Huur niet van toepassing.

Met de mogelijke invoering van de Wet Betaalbare Huur op 1 juli 2024 staat de huurmarkt voor significante veranderingen.

Verhuurders dienen zich goed voor te bereiden en de maximale huurprijs zorgvuldig te berekenen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Door proactief te handelen en te verduurzamen, kunnen verhuurders zich beter positioneren voor de toekomst en voldoen aan de eisen van de nieuwe wet.