IVBN roept Eerste Kamer op de rol van institutionele investeerders te erkennen – maar waar staat de particuliere vastgoedbelegger?

De bouw

De bouw Foto: CNS

  • De IVBN benadrukt het belang van institutionele investeerders bij het oplossen van het tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland.
  • Er wordt een oproep gedaan voor stabiel overheidsbeleid en ondersteunende maatregelen om de bouw van betaalbare woningen te bevorderen.
  • Het Position Paper vraagt specifieke aandacht voor de positieve impact en bijdragen van institutionele beleggers op de huurmarkt.

In een ‘Position ‘Paper’ gericht aan de Eerste Kamer, legt de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), de nadruk op de rol die institutionele investeerders volgens hen moeten spelen in de aanpak van de Nederlandse wooncrisis.

Het document wordt gepresenteerd in het kader van een breder debat over wonen en bouwen, waarbij de IVBN pleit voor een stabiel investeringsklimaat en stimulerende maatregelen voor woningbouw.

Bijdrage aan nieuwbouw

De IVBN-leden, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars, hebben in de afgelopen vijf jaar tussen de 15% en 20% van de nieuwbouwproductie aan huurwoningen voor hun rekening genomen, zo becijfert de vereniging zelf.

Deze bijdrage is significant, gezien de leden een breed spectrum aan woningen beheren, waaronder sociale huurwoningen en middenhuur. De vereniging benadrukt dat hun leden willen blijven investeren in betaalbare huurwoningen om zo hun maatschappelijke impact te vergroten.

IVBN streeft naar eigen zeggen naar een balans tussen betaalbaarheid voor huurders en een eerlijke business case voor verhuurders.

Dit vereist flexibiliteit in huurprijsaanpassingen om stijgende bouw- en exploitatiekosten te dekken. Het rapport van professor Brounen wordt aangehaald om te benadrukken dat de huurverhogingen van IVBN-leden over het algemeen gematigd zijn en in lijn met die in het gereguleerde segment.

Kwaliteit en duurzaamheid

De leden van IVBN zijn ook actief in het investeren in de kwaliteit van woningen en de woonomgeving. Een groot deel van de woningvoorraad heeft een hoog energielabel, wat bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen. Bovendien investeren zij in community management en leefbaarheid, wat ten goede komt aan de sociale cohesie en veiligheid in wooncomplexen.

Pleidooi tegen strikte lokale bouweisen

IVBN stelt zich in het paper kritisch op ten opzichte van lokale bouweisen die strenger zijn dan landelijk voorgeschreven, omdat dit leidt tot hogere kosten en complexiteit.

De vereniging pleit voor een uniforme aanpak die de woningproductie kan versnellen zonder afbreuk te doen aan duurzaamheidsinitiatieven.

Het paper benadrukt ook dat IVBN-leden complementair zijn aan woningcorporaties door zich te richten op betaalbare middenhuur, zonder de financiƫle ondersteuning die corporaties ontvangen.

Waar staat de particuliere vastgoedinvesteerder straks?

Door samenwerking en een gunstig beleidsklimaat te bevorderen, hoopt IVBN de bouw van betaalbare woningen te stimuleren en zo een antwoord te bieden op de aanhoudende wooncrisis.

De oproep aan de Eerste Kamer is duidelijk: erkennen en ondersteunen van de rol die deze beleggers spelen, is essentieel voor de Nederlandse woningmarkt.

In het paper gaat echter geen aandacht uit naar de rol en belangen van particuliere beleggers in de vastgoedmarkt. Door zich nadrukkelijk te focussen op de rechten en behoeften van institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, lijkt de IVBN bewust een onderscheid te maken.

Deze benadering wekt de indruk dat de IVBN streeft naar een beleidskader dat vooral gunstig is voor grote, institutionele partijen, ten koste van kleinere, particuliere beleggers.

Dit kan leiden tot een verschuiving in de marktdynamiek waarbij de belangen van particuliere beleggers mogelijk ondergesneeuwd raken, ondanks hun aanzienlijke bijdrage aan de diversiteit en dynamiek van de huurmarkt.