Kantoorvastgoed tijdig naar energielabel A lijkt ‘momenteel onhaalbaar’ – komende 6 jaar 1,5 miljard aan investeringen nodig

Amsterdamse Zuidas

Amsterdamse Zuidas Foto: lettinck / Pixabay

  • Nederland streeft naar een ‘Paris Proof’ gebouwde omgeving in 2050.
  • Voor kantoren voldoet slechts 63% aan de klimaatdoelen van 2030, met hoge kosten voor verdere verduurzaming.
  • Voor residentieel vastgoed zijn de kosten nog hoger, met een investering van circa 195 miljard euro nodig om alle woningen te verduurzamen

De Nederlandse vastgoedmarkt staat voor een aanzienlijke uitdaging om tegen 2050 volledig Paris Proof te zijn.

Vastgoedadviseur Envalue heeft een uitgebreide data-analyse uitgevoerd waarbij 4,9 miljoen objecten zijn gekoppeld aan hun energielabel. De analyse richt zich op de duurzaamheidsstatus van de gebouwde omgeving in Nederland, waarbij kantoren een prominente plaats innemen.

Uit de analyse van Envalue blijkt dat slechts 63% van de kantooroppervlakte voldoet aan de aanvullende Nederlandse klimaatdoelen voor 2030, die vorig jaar door het kabinet zijn vastgesteld.

Het verduurzamen van de kantorenmarkt alleen al vergt een investering van 1,5 miljard euro in de komende zes jaar.

Dit bedrag is nodig om de kantoorgebouwen snel te laten voldoen aan de Nederlandse regelgeving, en dat is pas slechts 1 stap richting het einddoel van 2050.

Kosten en toekomstvisie

Momenteel beschikt 55% van het aantal kantoorgebouwen over een energielabel A of beter. De uitdaging is groot, aangezien 18 miljoen vierkante meter kantoorruimte nog verduurzaamd moet worden.

De kosten om deze ruimte naar een A-label te brengen zijn aanzienlijk, met een totale investering van 1,5 miljard euro volgens Envalue’s berekeningen.

Voor het behalen van de normen van het Klimaatakkoord van Parijs moet de gehele kantorenvoorraad naar energielabel A+++ gebracht worden. Dit zou een extra investering van circa 4,5 miljard euro vergen.

Naast de kantorensector heeft Envalue ook de residentiële sector onder de loep genomen. De verduurzaming van de totale woningvoorraad naar energielabel A voor 2050 wordt geraamd op circa 195 miljard euro. Momenteel moet nog ongeveer 65% van de bestaande woningen een verduurzamingsslag maken.

Politieke en financiële uitdagingen

Jan Verhaegh, CEO van Envalue Real Estate, benadrukt de complexiteit van deze opgave: “Deze investeringen lijken momenteel onhaalbaar, onder meer door de gestegen rentelasten en de beperkte capaciteit in de bouwsector. Daarnaast rijst de vraag: wie gaat deze enorme kosten dragen? Zijn het de eigenaren, de huurders of de overheid?”

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet alleen een technische en financiële uitdaging, maar zeker ook een politiek vraagstuk dat aandacht vereist in de huidige kabinetsformatie.

De keuzes die nu gemaakt worden, zullen bepalend zijn voor de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelen voor zowel 2030 als 2050.