Klimaatdoelen voor gebouwde omgeving onhaalbaar, aldus Economisch Instituut voor de Bouw

Nieuwe plant

Groen Foto: CNS

  • De klimaatdoelen voor 2050 zijn onhaalbaar zonder forse investeringen en verdubbeling van technische arbeidskrachten, stelt het EIB.
  • Het EIB pleit voor uitstel van de doelen naar 2060 voor een realistischer arbeidscapaciteit.
  • Versoepeling van de klimaatdoelen zou ook bijdragen aan een gezondere arbeidsmarkt op de lange termijn.

Volgens het recent gepubliceerde rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zijn de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving in Nederland tegen 2050 onhaalbaar zonder aanzienlijke investeringen en een verdubbeling van technische arbeidskrachten. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Het EIB, een denktank grotendeels gefinancierd door de bouwsector, stelt dat zelfs met aanvullende financieringen de benodigde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd zonder minstens een verdubbeling van het aantal technische arbeidskrachten.

Verdubbeling van arbeidskrachten onmogelijk

Het rapport stelt dat een verdubbeling van de huidige technische arbeidskrachten ‘zich niet laat organiseren’. Momenteel werken er ongeveer 60.000 voltijd technische arbeidskrachten in de sector, maar om de doelen voor 2050 te halen, zijn er volgens het EIB 150.000 nodig.

Deze schatting weerlegt een eerdere, optimistische analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin de factor arbeidscapaciteit niet werd meegewogen.

Het EIB pleit daarom voor het verleggen van de tijdlijn voor de klimaatdoelen naar 2060. Deze verlenging zou een realistischer pad voor de benodigde arbeidscapaciteit bieden.

Volgens de berekeningen van het EIB zou de energietransitie in dit scenario kunnen worden uitgevoerd met ongeveer 100.000 technische arbeidskrachten. Dit is een haalbare opschaling van de huidige 60.000 voltijdbanen.