Klimaatrisico’s kunnen ook verhuurder raken

Foto: Ümit Yıldırım / Unsplash

  • ABN AMRO Research identificeert in Nederland 900 wijken met hoge klimaatrisico’s en een aanzienlijke verduurzamingsuitdaging.
  • Frequentere extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval en langdurige droogte veroorzaken schade aan woningen, zoals overstromingen en funderingsproblemen, die zowel huurders als verhuurders raken.
  • Strengere verduurzamingsregelgeving en een recente rechterlijke uitspraak in Amsterdam over funderingsherstel benadrukken de verantwoordelijkheid en de financiële druk op verhuurders.
  • Lees ook: 1,7 biljoen euro aan woningwaarde loopt risico op overstromingen

Klimaatrisico’s treffen zowel huurders als verhuurders in Nederland, zoals blijkt uit het onderzoek van ABN AMRO naar de risico’s in Nederlandse wijken. In 900 wijken is de uitdaging van verduurzaming mogelijk te groot, en in 90 daarvan zijn huishoudens bijzonder kwetsbaar vanwege een combinatie van risico’s.

De frequentie van extreme weersomstandigheden neemt toe, wat leidt tot overstromingen, schade aan infrastructuur en funderingsproblemen. Deze schade heeft niet alleen gevolgen voor huiseigenaren, maar ook voor huurders en verhuurders. Zo kan bijvoorbeeld droogte leiden tot funderingsproblemen, wat ernstige gevolgen heeft voor de bewoonbaarheid van huizen.

De verdeling van de kosten van klimaatrisico’s tussen huidige en toekomstige eigenaren, en tussen huurders en verhuurders, is een complex vraagstuk. De regelgeving voor het verduurzamen van woningen bij verkoop of verhuur wordt strenger, wat leidt tot hogere kosten en langere wachttijden voor het realiseren van duurzamere woningen.

Een recente rechterlijke uitspraak in Amsterdam, waarbij een huurder in het gelijk werd gesteld en de eigenaar verplicht werd de fundering te herstellen, onderstreept de wettelijke bescherming en verminderde kwetsbaarheid van huurders. Dit betekent ook dat de verantwoordelijkheden van de woningbelegger soms verder strekken dan hij vooraf wellicht had overzien.

Weliswaar lopen huurders risico’s zoals inboedelschade en zullen herstelwerkzaamheden via hogere huren later worden verrekend, verhuurders worden geconfronteerd met de directe herstelkosten.

Een situatie als deze benadrukt het belang van bewustwording over klimaatrisico’s en de noodzaak voor prijsaanpassingen om toekomstige eigenaren in staat te stellen herstelwerkzaamheden te financieren.