Krappe woningmarkt heeft ook negatief effect op geboortecijfer, juist nu politici zich druk maken om de natuurlijke bevolkingsgroei

Broers

Broers Foto: Pixabay

  • Nederlandse geboortecijfers dalen mede door stijgende huizenprijzen.
  • Het aantal kinderen per vrouw daalde van 1,80 in 2010 naar 1,49 in 2022.
  • Groot-Amsterdam ziet de sterkste daling, met huizenprijzen als belangrijke factor.

Juist nu steeds meer politici hameren op een gezonde natuurlijke bevolkingsaanwas zien we dat het geboortecijfer onder druk staat door de krappe woningmarkt.

Nederland kampt met dalende geboortecijfers, en de stijgende huizenprijzen lijken een cruciale rol te spelen in deze ontwikkeling. Een recente studie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), waar Business Insider over bericht, wijst op de toenemende woninglasten als een belemmerende factor voor jonge stellen met kinderwensen.

Door de krapte op de woningmarkt wordt het voor deze koppels steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden, wat hen ertoe aanzet om het krijgen van kinderen uit te stellen of zelfs af te zien van hun kinderwens.

Reden te meer de doorstroming op de markt zo snel mogelijk vlot te trekken en ook het aanbod van huurwoningen en opties zoals splitsen en optoppen te bevorderen in plaats van te beperken.

Historische dalingen en regionale verschillen

De daling in het geboortecijfer is de afgelopen vijftien jaar sterk zichtbaar. Het aantal kinderen per vrouw is afgenomen van 1,80 in 2010 tot 1,49 in 2022. Voorlopige cijfers voor 2023 wijzen zelfs op een verdere daling naar 1,43 kinderen per vrouw, het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus demograaf Daniƫl van Wijk in de studie.

In de regio Groot-Amsterdam is de trend het meest uitgesproken. Hier zijn de huizenprijzen sinds 2010 relatief het sterkst gestegen, en dit gaat gepaard met een significante daling van het geboortecijfer.

Het aantal kinderen per vrouw nam hier af van 1,64 in 2010 naar 1,23 in 2022, een daling van 0,41 kinderen per vrouw. Dit contrasteert sterk met regio’s als Zuid-Limburg en Oost-Groningen, waar de huizenprijzen minder hard zijn gestegen en het geboortecijfer slechts met 0,2 kind per vrouw daalde.

De studie van het NIDI toont aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen stijgende huizenprijzen en dalende geboortecijfers.

Voor alle veertig bestudeerde regio’s geldt dat een stijging van de huizenprijzen met 100.000 euro gepaard gaat met een daling van het kindertal van tussen de 0,03 en 0,06 kinderen per vrouw.

Deze bevindingen onderstrepen het belang van betaalbare huisvesting voor het stimuleren van de geboortecijfers in Nederland.