Kritiek op CPB: een te rooskleurige voorstelling van zaken?

Zicht op Arnhem

Een zicht op Arnhem Foto: Martijn Baudoin / Unsplash

  1. Kees de Kort, macro-econoom, bekritiseert het Centraal Planbureau (CPB) voor het negeren van belangrijke risico’s in hun economische ramingen, waardoor een vertekend beeld van de Nederlandse economie ontstaat.
  2. De Kort beschuldigt het CPB van het verspreiden van ‘fake news’ door de gevolgen van de vastgoedmarkt en geopolitieke ontwikkelingen buiten beschouwing te laten.
  3. Het negatieve economische klimaat in de omliggende landen en de afwachtende houding in de fusie- en overnamemarkt benadrukken de ernst van de situatie.

In een recente aflevering van de BNR-podcast ‘Van Alle Markten Thuis’ uitte macro-econoom Kees de Kort felle kritiek op het Centraal Planbureau (CPB).

De Kort betoogt dat het CPB een geïsoleerd beeld van Nederland schetst, alsof het land onafhankelijk opereert van de rest van de wereld. Dit, terwijl Nederland als open economie juist bijzonder gevoelig is voor externe factoren. De Kort beschuldigt het CPB van het verspreiden van ‘fake news’ door de gevolgen van de vastgoedmarkt en geopolitieke ontwikkelingen buiten beschouwing te laten.

De nieuwe directeur van het CPB, Pieter Hasekamp, leek aanvankelijk een koers te varen waarin ook aandacht was voor economische tegenslagen. Echter, volgens De Kort zijn de ‘CPB-luiken’ inmiddels gesloten, en ligt de focus enkel op positieve ontwikkelingen.

De recente daling van de industriële omzet met 9,4 procent in het vierde kwartaal, een van de grootste dalingen in de afgelopen zes jaar, illustreert dat het economisch klimaat niet zo florissant is als soms wordt voorgesteld.

Landen rondom Nederland, zoals Frankrijk, Engeland en Duitsland, kampen eveneens met economische uitdagingen, wat de kwetsbaarheid van de Nederlandse economie verder onderstreept.