Lagere verhuuractiviteit bij toenemende huurprijzen

Speelgoedhuis en kassa

Speelgoedhuis en kassa Foto: CNS

  • In 2023 zag de Nederlandse huurmarkt een aanzienlijke daling in het aantal huurtransacties.
  • Ondanks de verminderde verhuuractiviteit, stegen de huurprijzen aanzienlijk, met gemiddelde prijsverhogingen van 10% voor woonhuizen en 4% voor appartementen.
  • Er is een onverminderd hoge vraag naar huurwoningen.

Het jaar 2023 markeert een opmerkelijke verschuiving op de Nederlandse huurwoningmarkt. Een significante afname in het aantal huurtransacties werd geobserveerd over het gehele spectrum, van kale huurwoningen tot gestoffeerde en gemeubileerde woonruimtes, zo ziet de NVM.

Deze daling heeft zich niet alleen voorgedaan in het aantal verhuurde woonhuizen en appartementen maar was vooral opmerkelijk in de nieuwbouwsector, waar de daling meer dan 50% bedroeg in vergelijking met het voorgaande jaar.

Regionale verschillen en prijsontwikkelingen

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter laat een aanzienlijke stijging over het hele land zien, met Amsterdam die de hoogste prijzen noteert.

Dit duidt op een voortdurende hoge vraag ondanks de afname van het aantal transacties. De grootste stijgingen werden waargenomen in Arnhem en Haarlem, terwijl Almere en Amstelveen als uitzonderingen op de regel minder dan 1% prijsdaling lieten zien.

De Invloed van politiek en investeringen

De afname in het aantal huurtransacties gaat gepaard met politieke inspanningen om de huurprijzen te verlagen en huurders beter te beschermen. Deze maatregelen, hoewel goedbedoeld, kunnen onbedoelde gevolgen hebben, zoals het ontmoedigen van investeringen in nieuwe huurwoningen.

Dit kan leiden tot een verdere afname van het aanbod op de markt, wat de druk op de beschikbare huurwoningen alleen maar verhoogt.

Een nieuw degelijk beleid zou het mogelijk moeten maken om de benodigde woningvoorraad op peil te houden en tegelijkertijd een gezond rendement voor investeerders te waarborgen.