Let hier op bij het verhuren van short-stay

Jonge man in zijn slaapkamer

Jonge man in zijn slaapkamer Foto: CNS

  • Short stay verhuur biedt vastgoedbeleggers hoge huurinkomsten en flexibiliteit, maar is onderhevig aan strenge gemeentelijke, VvE, en juridische regelgeving.
  • Juridische en fiscale overwegingen zijn cruciaal bij het verhuren van vastgoed op korte termijn, waaronder gemeentelijke regels, VvE-beperkingen, en de noodzaak van banktoestemming.
  • Omzetbelastingaspecten en de mogelijkheid tot BTW-teruggaaf bij short stay verhuur vereisen een nauwgezette planning en naleving van specifieke voorwaarden.

De opkomst van short stay verhuur heeft voor zowel vastgoedbeleggers als vakantiegangers nieuwe kansen gecreëerd. Deze vorm van tijdelijke huisvesting, variërend van een week tot zes maanden, heeft vooral in steden een enorme vlucht genomen.

Het potentieel voor hogere huurinkomsten en grotere flexibiliteit maakt het een aantrekkelijke optie boven traditionele lange termijn verhuur.

Echter, zoals bij elke investeringsmogelijkheid, komt ook short stay verhuur met zijn eigen set aan uitdagingen en vereisten.

We zetten hieronder een aantal zaken waar je op moet letten op een rijtje:

Juridische en gemeentelijke regelgeving

Een van de eerste aspecten waar beleggers rekening mee moeten houden, is de lokale wet- en regelgeving. Veel Nederlandse gemeenten hebben specifieke beleidsregels opgesteld voor short stay verhuur, gericht op het beheersen van de druk op de woningmarkt en het waarborgen van een veilig woonklimaat.

Deze regels kunnen beperkingen opleggen aan het aantal verhuurbare dagen per jaar en het aantal gasten per woning. Overtreding van deze regels kan resulteren in aanzienlijke boetes.

VVE en huurvoorwaarden

Daarnaast moeten beleggers die appartementen verhuren ook rekening houden met de regels van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Veel VvE’s hebben specifieke regels opgesteld die het verhuren van appartementen voor kortdurende verblijven, zoals vakantieverhuur via platforms als Airbnb, beperken of zelfs verbieden. Deze regels zijn ontworpen om de leefbaarheid en veiligheid binnen het appartementencomplex te waarborgen en overlast voor permanente bewoners te voorkomen.

Het niet naleven van deze VvE-regels kan leiden tot substantiële boetes voor de eigenaar en kan zelfs resulteren in juridische procedures. Het is daarom essentieel voor eigenaars om vooraf duidelijkheid te krijgen over het beleid van hun VvE met betrekking tot short stay verhuur en hier strikt aan te voldoen om conflicten en financiële consequenties te vermijden.

Ook huurovereenkomsten en hypotheekvoorwaarden kunnen bepalingen bevatten die tijdelijke verhuur beperken of zelfs verbieden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Fiscale overwegingen en BTW

Op fiscaal gebied brengt short stay verhuur ook bijzondere aandachtspunten met zich mee. Het wordt beschouwd als actief vermogensbeheer, wat betekent dat inkomsten uit short stay in Box I worden belast.

Verder, indien toegepast, kan BTW op verbouwingskosten van een short stay accommodatie worden teruggevraagd, een voordeel dat niet geldt voor lange termijn verhuur. Dit vereist echter een zorgvuldige planning en naleving van de belastingregels om problemen met de fiscus te voorkomen.

Short stay verhuur biedt een aantrekkelijk rendement en flexibiliteit voor vastgoedbeleggers, maar het is geen vrijblijvende onderneming. Het vereist een proactieve aanpak en een grondige kennis van de lokale regelgeving, fiscale regels en de huurmarkt. Met de juiste voorbereiding en inachtneming van alle juridische en fiscale voorwaarden kunnen beleggers echter succesvol de vruchten plukken van deze dynamische markt.

Short-stay verhuren vereist zoals elke vastgoedbelegging een gedegen voorbereiding en continue aandacht voor de veranderende wetgeving en marktcondities.

Voor wie de uitdagingen het hoofd kan bieden, biedt short stay verhuur echter interessante kansen.