Let hier op bij tijdelijke huurcontracten

Een jong stel

Een jong stel Foto: CNS

  1. Sinds 1 juli 2016 konden verhuurders tijdelijke huurcontracten aanbieden, maar deze regeling wordt naar verwachting per 1 juli 2024 grotendeels afgeschaft.
  2. Tot 1 juli 2024 kunnen tijdelijke huurcontracten nog worden gesloten. Voor bestaande contracten geldt dat de datum van ondertekening bepalend is voor de rechtsgeldigheid.
  3. Ook na 1 juli 2024 blijven tijdelijke huurcontracten mogelijk voor specifieke doelgroepen, ondanks de algemene terugkeer naar huurcontracten voor onbepaalde tijd.

Op 1 juli 2016 werd een revolutionaire wijziging in het Nederlandse huurrecht geïntroduceerd: de mogelijkheid voor verhuurders om tijdelijke huurcontracten aan te bieden.

Dit betekende dat huurcontracten automatisch konden aflopen zonder dat de huurder aanspraak kon maken op huurbescherming. Deze maatregel was bedoeld om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen en flexibiliteit te bieden aan zowel huurders als verhuurders.

Echter, acht jaar na de invoering, blijkt uit evaluaties dat deze doelen niet zijn bereikt. Daarom wordt deze contractvorm, met uitzondering van enkele specifieke doelgroepen, vanaf 1 juli 2024 grotendeels afgeschaft.

Rechtsgeldigheid en overgangsperiode

Waar moet je op letten bij tijdelijk huurcontracten? Thijs van Zijl zet voor Van Zijl advocatuur een aantal punten op een rijtje.

Tot de afschaffingsdatum is het in ieder geval nog mogelijk om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het is cruciaal voor verhuurders om de ondertekening van deze contracten zorgvuldig te documenteren en te communiceren met de huurder om toekomstige discussies over huurbescherming te vermijden. De datum van ondertekening, en niet de ingangsdatum van het contract, is hierbij bepalend.

Interessant is dat, ondanks de algemene afschaffing, tijdelijke huurcontracten voor bepaalde doelgroepen mogelijk blijven. Deze groepen, variërend van studenten tot vergunninghouders, worden gespecificeerd in het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst. Dit betekent dat de wettelijke regelingen omtrent tijdelijke huurcontracten relevant blijven voor deze specifieke situaties.

Verlengen van huurcontract wordt gezien als onbepaalde tijd

De praktijk leert dat er complexe situaties kunnen ontstaan rond het einde van tijdelijke huurcontracten, vooral als huurders geen nieuwe woonruimte kunnen vinden.

Recente uitspraken benadrukken de strikte interpretatie van de wetgeving omtrent huurbescherming en het risico voor verhuurders bij het onjuist verlengen van tijdelijke contracten.

Let op, ook de huidige wet verbiedt verhuurders om opeenvolgend twee tijdelijke huurcontracten te verstrekken. Verlengen van huurcontract wordt dan gezien als een nieuw contract voor onbepaalde tijd, ook het wijzigen van de voorwaarden kan niet zomaar. Wil een verhuurder na het verstrijken van een tijdelijke huurovereenkomst de huurprijs aanpassen, dan is hij genoodzaakt een nieuw huurcontract af te sluiten met een andere huurder.

Deze situaties onderstrepen het belang van zorgvuldig juridisch advies bij het aangaan van dergelijke overeenkomsten.