LinkedIn gaat los op Hugo de Jonge die poseert voor een groep woningzoekende jongeren

LinkedIn, San Francisco

LinkedIn, San Francisco Foto: Gabriel Varaljay / Unsplash

  • Een post op LinkedIn van minister Hugo de Jonge, waarin hij spreekt over de woningnood onder jongeren, ontvangt voornamelijk kritiek.
  • Het huidige beleid wordt door menigeen als ineffectief en hypocriet beschouwd.
  • Veel reacties benadrukken de noodzaak voor beleidsveranderingen, zoals het verminderen van bureaucratische vertragingen en het aanpakken van populistische maatregelen.

“Vandaag in gesprek met jongeren. Juist voor hen is de woningnood het meest voelbaar, juist zij hebben het meest bescherming nodig”, schreef Hugo de Jonge enige dagen geleden op LinkedIn.

In de reacties vond iedereen er het zijne van. “Grappig dat er door jouw beleid steeds minder (huur) woningen beschikbaar zijn voor hen”, zo lezen we direct al in de reacties.

“Meneer De Jonge, het wordt hoog tijd dat u leert luisteren naar deskundige mensen. U etaleert selectieve onkunde. De massa pleasen zonder kennis van zaken helpt ons land niet.”, schrijft Ton Blokland, directeur bij Sileo Vastgoed in een reactie. “Wie niet horen wil moet voelen, zeiden ze vroeger. Dat eerste is dus uw probleem en dat tweede het probleem van de woningzoekenden. Het niet afstemmen van uw beleid met de markt, onstemt de investeerder en daardoor zorgt u ervoor dat de stem van de woningzoeker overslaat”.

‘Heb je al eens aan een rijke vriend gedacht?’

“Ik hoorde laatst op TV een stem van een woningzoekende jongere door een minister (zal geen namen noemen) overstemd worden met de woorden: ‘Heb je al eens aan een rijke vriend gedacht?'”, is een van de cynische reacties op het bericht van de minister.

Natuurlijk zijn er talloze ‘uit de heup’- reacties, maar veel mensen proberen ook duidelijk hun zorgen over de nieuwe wetgeving over te brengen.

Veel mensen uiten hun onvrede over wat zij zien als ineffectief en hypocriet beleid dat jongeren en andere woningzoekenden in de steek laat. Zij bekritiseren de minister voor wat zij beschouwen als een gebrek aan daadkracht en inzicht om de woningcrisis aan te pakken.

Een terugkerend thema in de reacties is de oproep tot beleidsverandering. Men suggereert dat De Jonge actiever moet optreden tegen bureaucratische vertragingen zoals het traag afgeven van bouwvergunningen en moet stoppen met, wat men noemt, “populistische maatregelen” die de woningnood niet daadwerkelijk adresseren.

Er wordt sterk aangedrongen op het creƫren van meer woningen en het beter afstemmen van beleid op de marktbehoeften.

Mensen zien het liefst nu direct actie op de woningmarkt

Uiteindelijk spreekt er een duidelijk gevoel van urgentie en de wens voor directe actie. Men roept de minister op om te luisteren naar experts en echte veranderingen door te voeren, met de hoop dat dit zal leiden tot een eerlijker en effectiever beleid dat de woningnood kan verlichten.

Er is ook een enkel geluid dat de minister steunt, “Ik hoor weer heel veel krokodillen tranen van mensen die stevige winsten uit de huurwoningen markt trekken door huurinkomsten en ook en passant nog even de waarde stijging cashen”, schrijft iemand.

“Wellicht neemt het aantal huurwoningen wel wat af maar die komen dan tenminste in handen van mensen die gewoon er in gaan wonen. Goede zaak dat de huisjesmelkers er uit worden gedrukt!”

Daarnaast delen enkele reacties persoonlijke verhalen en frustraties over de impact van het huidige woningbeleid op hun leven of dat van anderen. Er wordt gesproken over de onmogelijkheid voor jongeren om betaalbare woningen te vinden, wat sommigen heeft gemotiveerd om zelf initiatieven te starten voor betaalbaar wonen.

Beluister hier de podcast