Machtsstrijd over woningbouw tussen Zuid-Holland en minister De Jonge

Den Haag

Den Haag Foto: CNS / justmarius_de

  • Provinciale Staten van Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge zijn verwikkeld in een strijd over de aanpak van woningnood, waarbij De Jonge dreigt met juridische stappen om de regie over te nemen.
  • Binnen het Zuid-Hollandse provinciebestuur heerst onrust en onzekerheid over de toekomst van woningbouwplannen, met kritiek op de democratische legitimiteit van De Jonge’s inmenging.
  • Er is een duidelijke verdeeldheid binnen de Zuid-Hollandse coalitie over de aanpak van de woningbouw, waarbij sommigen de minister steunen en anderen de provinciale benadering prefereren.

In de Provinciale Staten van Zuid-Holland heerst er grote bezorgdheid over de toenemende druk vanuit het ministerie van Volkshuisvesting onder leiding van Hugo de Jonge.

Bij het provinciebestuur leeft de angst dat de minister de controle over de woningbouw wil overnemen, een beweging die tijdens een recente commissievergadering, waar Vastgoedmarkt over schrijft, duidelijk naar voren kwam.

De meningsverschillen tussen het provinciebestuur en De Jonge draaien om de aanpak van de woningnood, een issue dat al langer speelt maar nu tot een kookpunt lijkt te komen.

Zuid-Holland wil bouwplannen die ’te veel’ aan dure woningen bevatten afkeuren. Dit voornemen wekt bezorgdheid over de mogelijke onduidelijkheden en risico’s die dit met zich meebrengt voor de realisatie van voldoende nieuwe woningen.

Gezien de bestaande achterstand in de bouw van nieuwe woningen in Nederland, zou deze maatregel de uitvoering van verdere bouwprojecten kunnen bemoeilijken.

Dreiging van juridische instrumenten

De Jonge’s dreigement om juridische instrumenten in te zetten als de dialoog niet tot een oplossing leidt, markeert een kritiek moment in de discussie.

De minister heeft in brieven aan zowel Zuid-Holland als de Tweede Kamer zijn frustratie geuit over de huidige aanpak van de provincie, die volgens hem de woningbouw meer afremt dan stimuleert. Met name de eis van Zuid-Holland om 40 procent sociale huur in nieuwbouwplannen op te nemen, tegenover de landelijke norm van 30 procent, is een doorn in het oog van De Jonge, zo lezen we ook bij Binnenlands Bestuur.

De situatie heeft al tot interne verdeeldheid geleid binnen de Zuid-Hollandse coalitie. GroenLinks-PvdA bekritiseert de inmenging van de minister als “volstrekt onacceptabel en ondemocratisch”, terwijl de VVD meer sympathie heeft voor de aanpak van De Jonge, gericht op het verminderen van belemmeringen voor de bouw.

Nationaal belang en lokale autonomie

De machtsstrijd tussen de Provinciale Staten van Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge over de woningbouw is meer dan een lokaal dispuut; het raakt aan bredere thema’s van democratische besluitvorming

Het betreft de balans tussen nationaal belang en lokale autonomie, en de dringende noodzaak om de woningnood in Nederland aan te pakken.

Hoe deze kwestie wordt opgelost, zal niet alleen de toekomstige richting van de woningbouw in Zuid-Holland bepalen maar ook een precedent scheppen voor hoe soortgelijke geschillen landelijk aangepakt kunnen worden.