Maximale huurverhoging vrije sector vanaf 1 januari 2024 is 5,5%

Foto: ernestoeslava / Pixabay

  • Vanaf 1 januari 2024 is de maximale jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op 5,5%, bestaande uit 4,5% inflatie plus een extra 1%.
  • Deze huurverhogingslimiet is van toepassing op zelfstandige woningen, studio’s, appartementen, en ligplaatsen voor woonboten, gebaseerd op het lagere percentage van loonontwikkeling of inflatie van het afgelopen jaar.
  • Het huidige plafond voor huurverhoging geldt tot 1 mei 2024; minister Hugo de Jonge werkt aan een voorstel om de beperking op grote huurstijgingen in de vrije sector ook na deze datum te verlengen.
  • Lees ook: Grens voor vrijesectorhuur stijgt per 1 januari 2024 naar 148 punten

Per 1 januari 2024 is de maximaal toegestane huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op 5,5%, wat overeenkomt met de inflatie van 4,5% plus een extra 1%. Dat blijkt uit een brief van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan de Tweede Kamer. Deze regel geldt voor zelfstandige woningen, studio’s, appartementen en ligplaatsen van woonboten.

Vanaf 1 januari moeten zelfstandige woningen minimaal 148 punten scoren om in de vrije sector te mogen verhuren. 

Het definitieve percentage voor gereguleerde huurstijgingen na 1 juli 2024 zal later in december bekend worden gemaakt.

De berekening van het maximale huurverhogingspercentage is gebaseerd op het laagste van twee percentages: de loonontwikkeling of de inflatie van het afgelopen jaar, waarbij verhuurders 1% mogen optellen bij het laagste percentage. Aangezien de inflatie (CPI) van december 2022 tot december 2023 4,5% was, en de CAO-loonontwikkeling 5,8%, wordt het inflatiepercentage van 4,5% als basis genomen voor 2024.

Het is ook belangrijk voor verhuurders om te weten dat de huidige wet die de maximale huurverhoging regelt, afloopt op 1 mei 2024. Minister Hugo de Jonge werkt aan een voorstel om huurders in de vrije sector ook na deze datum te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen. Zonder verlenging van deze wet zullen huurders in de vrije sector na 1 mei 2024 niet langer beschermd zijn tegen grotere huurverhogingen.