Meer vergunde nieuwbouw in eerste kwartaal, maar aantal faillissementen neemt toe

Bouwvakker

Bouwvakker Foto: CNS

  • De omzetgroei in de bouw vertraagt ondanks stijging van het aantal bouwvergunningen.
  • Bouwkosten voor woningen stijgen, terwijl die voor bedrijfsgebouwen dalen.
  • Faillissementen in de bouwsector nemen toe, wat de sector verder onder druk zet.

De bouwsector in Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2024 een bescheiden omzetgroei van 0,2 procent gerealiseerd vergeleken met een jaar eerder, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit is een scherpe daling ten opzichte van de 11,9 procent omzetgroei in het eerste kwartaal van 2023, waarbij prijsstijgingen een grote rol speelden.

Vooral bedrijven met meer dan 10 werknemers zagen hun omzet afnemen met 1,5 procent. Een belangrijke factor hierbij is dat de binnenlandse afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie nauwelijks nog stijgen, in tegenstelling tot de situatie een jaar geleden toen deze prijzen met meer dan 15 procent stegen.

Omzetverandering in de bouw

bron: CBS

Stijging van bouwvergunningen

In het eerste kwartaal van 2024 werden vergunningen afgegeven voor de bouw van 16.000 nieuwe woningen, wat een stijging van 15 procent betekent ten opzichte van een jaar eerder.

Deze toename is significant en wijst op een toekomstig hogere bouwactiviteit. De invoering van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk bijgedragen aan deze stijging, aangezien vergunningen nu via het Omgevingsloket kunnen worden aangevraagd.

De gemiddelde doorlooptijd van vergunningverlening tot de realisatie van een woning is ongeveer twee jaar, wat betekent dat de impact van deze vergunningen pas later volledig zichtbaar zal zijn.

Bouwkosten: woningen een bedrijfsgebouwen

De bouwkosten voor woningen zijn in het eerste kwartaal van 2024 met 30 procent gestegen tot 3,7 miljard euro. De kosten voor nieuwbouwwoningen stegen zelfs met 34 procent naar 3,1 miljard euro.

Daarentegen daalden de bouwkosten voor bedrijfsgebouwen met 16 procent tot 1,8 miljard euro. Vooral de kosten voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen zagen een scherpe daling van 23 procent, terwijl de kosten voor verbouw een lichte stijging van 3 procent vertoonden.

Het aantal faillissementen in de bouwsector steeg in het eerste kwartaal van 2024 aanzienlijk.

In totaal werden 154 bouwbedrijven failliet verklaard, 62 meer dan in dezelfde periode in 2023. Vooral in de algemene bouw verdubbelde het aantal faillissementen, terwijl de gespecialiseerde bouwsector een stijging van 30 faillissementen zag, tot een totaal van 82.

Deze trend onderstreept de financiële druk op de bouwsector, ondanks de toename in bouwvergunningen en stijgende bouwkosten voor woningen.

De bouwsector in Nederland bevindt zich zo in een uitdagende fase. Terwijl de bouwvergunningen voor woningen stijgen, daalt de omzetgroei, stijgen de kosten en neemt het aantal faillissementen toe.

Deze ontwikkelingen wijzen op een speelveld waar stijgende kosten en administratieve veranderingen samenkomen met economische onzekerheden.