Meerdervoort-directeur stelt voor verliezen door Wet betaalbare huur notarieel vast te laten leggen voor toekomstige claim

Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia Foto: CNS

  • De commercieel directeur van Meerdervoort, Wijnand Groenen, waarschuwt dat de invoering van de Wet Betaalbare Huur kan leiden tot een schending van eigendomsrechten door maximale huurprijzen vast te stellen.
  • Veel eigenaren in de vrije sector zouden kunnen lijden onder onvoldoende rendement, waardoor hun panden in waarde dalen.
  • Groenen adviseert verhuurders die overwegen te verkopen om hun verliezen te documenteren voor een mogelijke toekomstige massaclaim.

Volgens Wijnand Groenen, commercieel directeur bij vastgoedinvesteerder Meerdervoort, zal de nieuwe Wet betaalbare huur een aanzienlijke impact hebben op verhuurders in de vrije sector. Dat schrijft hij in een bijdrage op LinkedIn.

Door het instellen van maximale huurprijzen, zo waarschuwt Groenen, worden de eigendomsrechten van verhuurders potentieel geschonden.

Dit zou leiden tot wat hij beschrijft als een ‘semi-onteigening’, omdat de beperkingen het voor verhuurders moeilijk maken om een positief rendement op hun investeringen te behalen.

Ook andere experts wezen inmiddels al op de mogelijke juridische bezwaren van de wet.

Economische en juridische overwegingen

De wet zou niet alleen de financiële positie van verhuurders aantasten, maar ook de marktwaarde van verhuurde woningen verminderen.

Groenen ziet dat veel verhuurders al kiezen voor het verkopen van hun eigendommen als reactie hierop, een proces bekend als ‘uitponden’. Hij raadt verhuurders die overwegen te verkopen aan om bij de verkoop expliciet aan te geven dat dit onder druk van huurprijsregulering gebeurt.

Interessant is Groenen’s suggestie dat verhuurders de financiële verliezen die zij lijden, documenteren en laten registreren bij de notaris.

Dit zou kunnen dienen als basis voor een toekomstige massaclaim, mocht het Europese Hof van Justitie besluiten dat de wetgeving inderdaad een schending van eigendomsrechten betreft.

Groenen benadrukt dat niet alleen verhuurders nadelige gevolgen ondervinden; ook huurders, doorstromers en woningzoekenden zouden nadelig beïnvloed worden door deze wetgeving.