Middeninkomens gebaat bij versnelling van woningbouw door markt en corporaties, niet bij regulering hoge huur

Jong gezin

Jong gezin Foto: CNS

  • Beleid gericht op huurregulering en betaalbare woningbouw kan bouwproductie vertragen.
  • Aanhoudende onzekerheid remt investeringen in nieuwbouwwoningen.
  • Maatregelen die zowel marktpartijen als woningcorporaties ondersteunen zijn nodig.

Het kabinet streeft ernaar om via meer huurregulering en sturing op betaalbare woningbouw de huren voor middeninkomens snel te verlagen. Hoewel dit op het eerste gezicht een gunstig beleid lijkt, kan het paradoxaal genoeg leiden tot een vertraging in de woningbouwproductie, dat stelt ING Research in een rapport.

Door de financiële haalbaarheid van bestaande bouwplannen te verslechteren, nemen investeerders en projectontwikkelaars een afwachtende houding aan.

Bovendien leidt de voortdurende beleidsonzekerheid tot terughoudendheid bij beleggers om te investeren in nieuwbouwwoningen.

Tegelijkertijd missen woningcorporaties de slagkracht om de bouw van middenhuurwoningen snel op te voeren.

Dit betekent dat de beleidsplannen, ondanks hun goede bedoelingen, mogelijk het woningtekort verder zullen vergroten.

Middeninkomens, die nu al moeite hebben om geschikte woningen te vinden, worden uiteindelijk het beste geholpen als het woningtekort afneemt. Dit vraagt om maatregelen die marktpartijen en woningcorporaties faciliteren om sneller te bouwen, zoals het verminderen van bouweisen, en maatregelen om de vraag naar woningen te temperen, zoals het fiscaal stimuleren van woningdelen.

Oplossing: terugdringen van het woningtekort

De kern van het probleem ligt volgens ING in het aanzienlijke woningtekort, dat momenteel rond de 390.000 woningen bedraagt.

Om dit tekort aan te pakken, heeft de overheid de ambitie uitgesproken om tegen 2030 bijna 1 miljoen woningen bij te bouwen.

Echter, de geplande regulering van de middenhuur en de eis dat tweederde van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn, kunnen de bouwproductie vertragen. Deze maatregelen verlagen de verwachte opbrengsten van woningverhuur en kunnen ervoor zorgen dat projecten financieel onhaalbaar worden.

Woningcorporaties hebben op hun beurt niet voldoende middelen en strategische focus om snel meer middenhuurwoningen te bouwen.

Beleidsmaatregelen zoals de invoering van de VPB-belastingplicht en herziening van de Woningwet hebben hun rol beperkt tot voornamelijk sociale huurwoningen.

Om het woningtekort effectief aan te pakken, moeten zowel marktpartijen als woningcorporaties worden ondersteund om sneller te bouwen en de woningvraag te verminderen. Dit kan door duidelijkheid te geven over toekomstig beleid, gericht bouwsubsidies te verstrekken en financiële ruimte voor woningcorporaties te vergroten.

Door deze maatregelen te implementeren, kan de toegankelijkheid van de woningmarkt voor middeninkomens worden verbeterd, en kan het woningtekort op de lange termijn effectief worden teruggedrongen.