Ministerie start inventarisatie transformatiewens recreatiewoningen

Een vakantiepark

Een vakantiepark Foto: CNS

  • Eigenaren en VVE’s van recreatiewoningen worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgenodigd zich te melden voor het transformeren van vakantieparken naar permanente woonwijken.
  • Minister Hugo de Jonge kondigt een langjarige aanpak aan met als doel vakantieparken te transformeren, criminaliteit tegen te gaan, kwetsbare bewoners te ondersteunen en recreatieve parken te vitaliseren.
  • Een brede samenwerking tussen overheden, de vakantieparkensector en maatschappelijke partijen is essentieel voor de toekomstbestendigheid van vakantieparken.

Tijdens het recente commissiedebat over de staat van de volkshuisvesting heeft de minister van BZK, een belangrijke toezegging gedaan aan eigenaren en verenigingen van eigenaren (VVE’s) van recreatiewoningen.

Als antwoord op een motie van Peter De Groot (VVD), wordt een uitnodiging gepresenteerd voor de transformatie van vakantieparken naar permanente woonwijken.

Deze stap markeert een significant moment in de benadering van het woningtekort en de optimalisatie van beschikbare ruimte in Nederland.

Eigenaren of verenigingen van eigenaren (VVE’s) van recreatiewoningen op vakantieparken kunnen zich melden door dit vragenformulier in te vullen. De inventarisatie loopt tot 31 mei 2024.

Langjarige aanpak en brede doelstellingen woningen op vakantieparken

Minister Hugo de Jonge schetst in een recente Kamerbrief een aanpak gericht op het toekomstbestendig maken van vakantieparken.

Deze langjarige strategie heeft meerdere pijlers: het transformeren van niet-vitale parken naar woonwijken, het bestrijden van criminaliteit, het ondersteunen van kwetsbare bewoners en het vitaliseren van parken met recreatieve potentie.

Met tenminste 60 parken die reeds als kansrijk zijn geïdentificeerd in en provinciale inventariesatie, tekent zich een pad af naar een structurele oplossing. Daarbij moet ook de kwaliteit van leven voor permanente en tijdelijke bewoners worden verhoogd.

De in 2018 gestarte Actie-agenda Vakantieparken krijgt met deze aankondiging een vervolg. De nadruk ligt nu meer dan ooit op de directe aanpak en verbetering van de situatie op de parken zelf. Dit omvat onder andere betere registratie en monitoring, wat gemeenten en provincies in staat stelt gerichter beleid te voeren. Door deze aanpak kunnen kwetsbare personen rekenen op betere zorg en ondersteuning, en krijgen bewoners die permanent in een recreatiewoning verblijven, juridische zekerheid.

Brede samenwerking bij transformren vakantieparken als sleutel tot succes

Het transformeren van vakantieparken is een complexe opgave die vraagt om een breed gedragen aanpak. Naast de inzet van de overheid is de samenwerking met vakantieparken, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden cruciaal. Door gezamenlijk op te trekken, kan een evenwicht worden gevonden tussen de diverse belangen: van het behoud van recreatieve waarde tot het bieden van duurzame huisvestingsoplossingen.

De Kamerbrief van Minister Hugo de Jonge opent nieuwe perspectieven voor zowel eigenaren van vakantieparken als voor mensen in zoektocht naar een permanente woning.

Het is een blijk van erkenning dat vakantieparken niet alleen dienen als recreatieve oases, maar ook potentieel hebben om bij te dragen aan de oplossing van het woningtekort. Met de juiste begeleiding, beleid en samenwerking kunnen deze transformaties leiden tot een win-win situatie: verrijkte gemeenschappen en een groter woningaanbod in Nederland.