Nationaal Fonds betaalbare koopwoningen: potentieel prijsopdrijvend effect?

Appartementen

Appartementen Foto: CNS

  • Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen biedt starters financiële ondersteuning, wat de vraag naar nieuwbouwwoningen kan verhogen.
  • Verhoogde vraag zonder voldoende aanbod kan leiden tot hogere huizenprijzen.
  • Ontwikkelaars kunnen hogere prijzen vragen, wetende dat kopers extra financiële middelen hebben.

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen heeft als doel starters met een middeninkomen te helpen bij de aankoop van nieuwbouwwoningen. Hoewel dit een nobel doel is, zijn er zorgen dat het fonds prijsopdrijvend kan werken op de woningmarkt. Hier zijn enkele redenen waarom dit het geval kan zijn:

Door financiële ondersteuning beschikbaar te stellen aan starters – weliswaar via de ontwikkelaars – zal de vraag naar nieuwbouwwoningen waarschijnlijk toenemen.

Starters die voorheen moeite hadden om de financiering rond te krijgen, kunnen nu de stap zetten naar het kopen van een potentieel duurdere woning dankzij de kopersondersteuning van maximaal 70.000 euro. Deze toename in de vraag kan leiden tot een concurrentiestrijd onder kopers, wat op zijn beurt de prijzen opdrijft.

Beperkt aanbod

Een stijgende vraag naar woningen moet gepaard gaan met een toename in het aanbod om prijsstijgingen te voorkomen.

Echter, de bouw van nieuwe woningen kan tijdrovend en kostbaar zijn, en het aanbod van nieuwbouwwoningen kan achterblijven bij de stijgende vraag. Wanneer het aanbod niet in gelijke mate toeneemt met de vraag, stijgen de prijzen. Dit is een klassiek voorbeeld van vraag en aanbod in de woningmarkt.

Reactie van de markt bij koopsteun

Ontwikkelaars zijn zich bewust van de financiële ondersteuning die beschikbaar is voor kopers. Wetende dat kopers meer te besteden hebben, kunnen ontwikkelaars geneigd zijn ’te dure’ nieuwbouwwoningen in de markt te blijven zetten om zo een deel van de extra financiële middelen te absorberen.

Dit kan resulteren in een algemene stijging van de woningprijzen, waardoor het beoogde voordeel van de kopersondersteuning deels teniet wordt gedaan.

Het verhogen van de koopprijsgrens tot 390.000 euro kan eveneens bijdragen aan het prijsopdrijvende effect. Starters kunnen nu duurdere woningen kopen met de beschikbare ondersteuning, wat de prijslat hoger legt en bijdraagt aan de algehele stijging van woningprijzen in dat segment.

Hierdoor kunnen ook woningen die net buiten deze grens vielen, in prijs stijgen omdat verkopers en ontwikkelaars anticiperen op de verhoogde koopkracht van potentiële kopers.

Het lijkt positief, maar..

Hoewel het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen een positieve stap is om starters te helpen bij het kopen van een nieuwbouwwoning, moet er rekening worden gehouden met de potentiële prijsopdrijvende effecten.

Verhoogde vraag zonder voldoende aanbod, de reactie van ontwikkelaars en de inflatie van woningprijzen zijn factoren die kunnen bijdragen aan stijgende woningprijzen.

Het is belangrijk dat beleidsmakers deze gevolgen overwegen en mogelijk aanvullende maatregelen nemen om de woningmarkt in balans te houden en te zorgen dat de ondersteuning daadwerkelijk leidt tot betaalbare woningen voor starters.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.