Nederlandse huurmarkt kan leren van Duits model – Nederlands systeem ‘enorm nadelig’ voor de sector

Berlijn

Berlijn Foto: noelsch / Pixabay

  • Volgens onderzoekers Peter Boelhouwer en Marietta Haffner van de TU Delft zou Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan de Duitse aanpak van huurprijsregulering om een evenwicht te vinden tussen huurdersbelangen en investeringszekerheid.
  • Het Duitse systeem gebruikt de ‘Mietspiegel’ en ‘Mietpreisbremse’ om huurprijzen regionaal te reguleren, wat bijdraagt aan een betere afstemming op de vraag en aanbod verhoudingen per regio.
  • Er wordt gediscussieerd over de mogelijke implementatie van een soortgelijke regeling in Nederland, vooral in het licht van de nieuwe ontwerp-Wet Betaalbare Huur die momenteel onderwerp van debat is.

In recent onderzoek benadrukken hoogleraar Peter Boelhouwer en onderzoeker Marietta Haffner van de TU Delft dat Nederland mogelijk kan leren van het Duitse huurprijzenstelsel.

Dit systeem, gekenmerkt door de ‘Mietspiegel’ en ‘Mietpreisbremse’, reguleert huurprijzen op een wijze die zowel de zorgen van huurders adresseert als investeringszekerheid voor beleggers biedt.

De Duitse Aanpak van huurregulering

Duitsland maakt geen gebruik van een vastgestelde prijsrange voor huurregulering zoals Nederland, waar de grens voor middenhuur op ongeveer 1.100 euro ligt.

In plaats daarvan volgen zij een systeem waarin de huurprijsontwikkeling in regionale segmenten wordt gevolgd via een samengestelde index, de ‘Mietspiegel’.

Deze benadering zorgt ervoor dat nieuwe huurcontracten een maximale huurprijsverhoging hebben die in lijn is met de trendmatige ontwikkeling van vergelijkbare woningen in het gebied. Dit wordt verder beperkt door de ‘Mietpreisbremse’, die de verhoging maximeert op 10% boven de referentiehuur in gespannen markten.

Voordelen van het Duitse Model

Het voordeel van dit systeem is dat het een dempende werking heeft op de ontwikkeling van de aanvangshuren, vooral in gebieden waar krapte heerst.

Dit resulteert in lagere aanvangshuren dan wat in een volledig vrije markt zou ontstaan. Bovendien biedt het Duitse model flexibiliteit; het systeem past zich automatisch aan aan de regionale marktomstandigheden, wat leidt tot variabele effecten afhankelijk van de regionale vraag en aanbod.

In Nederland is de discussie over huurprijsregulering actueel vanwege de ontwerp-Wet Betaalbare Huur, die momenteel in het parlement ligt.

Deze wet, die tot verhitte debatten leidt, streeft naar het verlagen van aanvangshuren in wat nu nog de vrije huursector heet. Critici benadrukken echter dat een regeling zoals in Duitsland, die meer afgestemd is op regionale verschillen, mogelijk een effectiever en meer aanvaardbaar alternatief biedt.

Nederlandse opzet is nadelig voor de huursector

Het onderzoek van Boelhouwer en Haffner benadrukt dat een adaptief, regionaal georiënteerd systeem, zoals de Duitse Mietspiegel in combinatie met de Mietpreisbremse, potentieel een evenwichtiger alternatief biedt voor Nederland.

“Men heeft een fiscaal systeem opgetuigd dat enorm nadelig is voor de huursector”, zegt Boelhouwer over het Nederlandse systeem bij BNR.

Een systeem geschoeid op Duitse leest zou een goed model kunnen zijn dat zowel de betaalbaarheid van huurwoningen verbetert als de investeringszekerheid behoudt, mits correct geïmplementeerd.

De discussies rondom de ontwerp-Wet Betaalbare Huur en de lessen die getrokken kunnen worden uit het Duitse model, zijn cruciaal voor de toekomstige richting van de Nederlandse huurmarkt.