Nederlandse woonlasten relatief hoog, maar we genieten ook van ruime behuizing

Foto: ING Research

  • Nederlanders genieten van relatief veel woonruimte in vergelijking met andere Europeanen, maar betalen hiervoor een hoge prijs.
  • Ondanks de uitdagingen verlaten jonge Nederlanders relatief vroeg het ouderlijk huis, mede dankzij de beschikbaarheid van meer kamers per persoon.
  • De Nederlandse regering streeft ernaar om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen, hoewel er obstakels zijn zoals cyclische en structurele belemmeringen.

De Nederlandse woningmarkt kenmerkt zich door een aantal opvallende contrasten, waarbij de beschikbare woonruimte en de kosten van wonen centraal staan.

Uit een recent rapport van ING, waarin de woonsituatie in tien Europese landen wordt vergeleken, blijkt dat Nederlanders relatief ruim wonen, met gemiddeld 2,1 kamers per persoon. Dit is aanzienlijk meer dan in Polen en Italië, waar mensen respectievelijk gemiddeld 1,1 en 1,4 kamers ter beschikking hebben. Enkel België en Ierland kunnen qua woonruimte concurreren met Nederland.

bron: ING Research

Betaalbaarheid van wonen in Nederland

Echter, de betaalbaarheid van wonen in Nederland staat onder druk. Nederlanders besteden meer dan 16% van hun besteedbare inkomen aan woonkosten, inclusief nutsvoorzieningen. Dit maakt Nederland een van de duurste landen om in te wonen binnen de onderzochte groep.

Vooral voor huurders is de situatie nijpend, stelt ING; zij spenderen meer dan 40% van hun inkomen aan huur, aanzienlijk meer dan huiseigenaren die, dankzij de hypotheekrenteaftrek, slechts rond de 5% van hun inkomen aan woonkosten kwijt zijn.

bron: ING Research

Desondanks verlaten Nederlandse jongeren relatief vroeg het ouderlijk huis, met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar. Dit is opmerkelijk jong, vooral in vergelijking met landen als Spanje en Italië, waar jongvolwassenen rond hun dertigste pas op zichzelf gaan wonen. Dit kan wijzen op culturele verschillen, waarbij Nederlandse jongeren eerst kleiner en minder ideaal wonen voordat ze doorstromen naar een appartement of eengezinswoning.

Uitdagingen in nieuwbouw

Op het vlak van nieuwbouw kampt Nederland met uitdagingen. Het land is een van de dichtstbevolkte van de tien door ING onderzochte EU-landen, wat projectontwikkeling complex maakt door de beperkte beschikbaarheid van bouwgrond. Desondanks wordt de woningvoorraad jaarlijks met ongeveer 0,8% uitgebreid door nieuwbouw, wat relatief gezien niet ver achterblijft bij de Europese context. Ter vergelijking: in Polen en Oostenrijk groeit de woningvoorraad sneller, terwijl Italië en Spanje slechts 0,3% nieuwe woningen per jaar realiseren.

De Nederlandse woningmarkt presenteert een complex beeld van ruime woonomstandigheden tegen hoge kosten, vooral voor huurders.

De uitdagingen rondom nieuwbouw en de dichte bevolking vereisen creatieve oplossingen en beleid dat gericht is op zowel het vergroten van het woningaanbod als het verbeteren van de betaalbaarheid.

Terwijl de overheid streeft naar de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen tot 2040, blijft de vraag of deze ambitieuze doelstelling de krapte effectief kan adresseren zonder de woonkosten verder op te drijven.