‘Niemand weet of het rekensommetje voor de verhuurder nu nog op een plus uitkomt’

Binnenhof, Den Haag Foto: Marjoline Delahaye / Unsplash

  • Minister Hugo de Jonge behaalde een significante politieke overwinning met brede steun voor de Wet betaalbare huur, ondanks weerstand vanuit partijen zoals de VVD en BBB.
  • Kritiek en zorgen blijven bestaan over de effectiviteit van de wet, met name over de invloed ervan op de bereidheid van investeerders om huurwoningen te realiseren.
  • De wet kan diepgaande gevolgen hebben voor de huurmarkt, met potentieel afnemende investeringen en een verschuiving naar gereguleerde huurprijzen, wat de beschikbaarheid van middenhuurwoningen kan beïnvloeden.

Minister Hugo de Jonge heeft mogelijk de grootste overwinning van zijn politieke carrière behaald met de goedkeuring van de Wet betaalbare huur.

Dat is een conclusie die je kunt trekken uit een uitgebreide analyse van het verloop het proces rond de Wet betaalbare huur door Lucas Benschop, CEO platform voor politieke informatie 1848.nl.

De wet, die uiteindelijk breed werd ondersteund in de Tweede Kamer, ook door partijen zoals de PVV, heeft echter geleid tot verbazing en kritiek, vooral van VVD-Kamerlid Peter de Groot.

De Groot beschouwt de wet als nadelig voor de woningbouw en dus voor woningzoekenden, een sentiment dat ook werd gedeeld door BBB-Kamerlid Mona Keijzer, hoewel haar kritiek deels persoonlijk gekleurd lijkt door eerdere conflicten met De Jonge.

Politieke en economische implicaties

De Groot stond grotendeels alleen in zijn kritische houding tegenover de wet, ondanks zijn gedetailleerde kennis en duidelijke overtuiging.

Hij en andere critici, waaronder de Raad van State, wijzen op mogelijke negatieve effecten zoals een afname van nieuwbouwhuurwoningen en een verkoopgolf van bestaande huurwoningen door verminderde rendementen voor verhuurders.

Deze zorgen worden versterkt door analyses en commentaren van experts zoals hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer en vastgoedadviseur CBRE, die beiden de potentiële risico’s van de wet belichten.

De Wet betaalbare huur strekt zich uit tot een breder puntensysteem binnen het Woningwaarderingsstelsel (WWS), waardoor een groter deel van de vrije huurmarkt onder regulatie valt. Dit kan investeerders afschrikken vanwege de potentiële impact op hun rendementen.

Tegelijkertijd blijft er vanuit sommige hoeken, zoals grote institutionele beleggers, steun voor de wet.

Zij zien nog steeds mogelijkheden voor rendabele investeringen, mede dankzij de aanpassingen die De Jonge heeft doorgevoerd om de investeringsbereidheid te stimuleren.

Toekomstige uitdagingen

Ondanks de brede politieke steun blijven er kritische geluiden over de Wet betaalbare huur. De kwestie van rendement versus betaalbaarheid blijft centraal staan. Met de voortdurende discussies en aanpassingen aan de wet en andere gerelateerde beleidsmaatregelen, waaronder belastingen en huurverhogingen, blijft de toekomst van de huurmarkt in Nederland onzeker.

De Wet betaalbare huur markeert een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse volkshuisvesting, maar ook een waagstuk met onzekere uitkomsten.

Terwijl de wet bedoeld is om huurwoningen betaalbaarder te maken, blijft het de vraag of de uitvoering ervan de huurmarkt ten goede komt, of juist leidt tot minder aanbod en hogere prijzen op de lange termijn.

De komende jaren zullen cruciaal zijn om de impact van deze wet op de huurmarkt en de bereidheid van investeerders om te blijven bouwen, volledig te begrijpen.