Niet alleen particuliere vastgoedbeleggers lopen tegen obstakels aan bij verduurzamen; gasketels blijven bij corporaties dominant

Installateur

Installateur Foto: Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash

  • Bij vervanging kiezen woningcorporaties in 87% van de gevallen opnieuw voor gasketels.
  • Technische, financiële en infrastructurele obstakels maken de overgang naar duurzame alternatieven lastig.
  • Huurders blijven ontevreden, vastzittend aan fossiele energie zonder zicht op snelle verandering.

Particulier verhuurders krijgen soms de zwartepiet toegespeeld als het gaat om verduurzamen van hun portefeuille, maar het blijkt dat zij gewoon de markttrend volgen. Echt verduurzamen van een verhuurportefeuille blijkt ondanks goede voornemens van het kabinet een lastige zaak.

Ondanks de dringende noodzaak om te verduurzamen, kiezen ook woningcorporaties namelijk nog steeds massaal voor gasketels bij vervanging van oude installaties.

Uit een uitgebreid onderzoek van het AD onder 120 woningcorporaties, die samen ongeveer 1,2 miljoen sociale huurhuizen bezitten, blijkt dat in 87 procent van de gevallen een nieuwe gasketel wordt geplaatst. Dit ondanks de doelstellingen om te verduurzamen.

Obstakels bij verduurzaming

Woningcorporaties staan voor aanzienlijke uitdagingen bij het implementeren van duurzame oplossingen zoals warmtepompen.

Vooral bij appartementencomplexen is het lastig om warmtepompen te installeren vanwege ruimtegebrek en de vrees voor geluidsoverlast. Ook het overvolle stroomnet speelt een rol, aangezien er vaak geen capaciteit is om grote aantallen warmtepompen aan te sluiten.

Daarnaast zijn er onvoldoende monteurs beschikbaar om de installaties op grote schaal uit te voeren. Financiële obstakels verergeren de situatie: de kosten van verduurzaming kunnen niet eenvoudig worden terugverdiend, aangezien de energiebesparingen ten goede komen aan de huurders, terwijl de investeringen door de verhuurders moeten worden gedaan.

Toekomstige verplichtingen en verwachtingen

Een concreet voorbeeld van de impact op huurders is Arthur Lengkeek, die in Utrecht een nieuwe gasketel ontving ondanks zijn voorkeur voor duurzamere oplossingen.

Hij ervaart dit als een stap terug in de tijd en ziet weinig perspectief op verandering in de nabije toekomst. Lengkeek’s situatie weerspiegelt de bredere realiteit waarmee veel huurders in sociale woningen worden geconfronteerd: zij blijven afhankelijk van fossiele brandstoffen, zonder duidelijke vooruitzichten op duurzame alternatieven.

Aanvankelijk was er een verplichting in de maak die vanaf 2026 zou voorschrijven dat bij vervanging van gasketels een duurzaam alternatief moet worden gekozen.

Echter, deze verplichting lijkt nu alweer te worden geschrapt door het aankomende kabinet, wat de onzekerheid onder woningcorporaties verder vergroot.

Ondertussen is het duidelijk dat veel corporaties, ondanks hun goede intenties, tegen een muur van praktische en financiële obstakels aanlopen.

Capaciteit stroomnet

Het is evident dat de overgang naar duurzame energie in de sociale huursector niet zonder slag of stoot verloopt.

Wie meer capaciteit op het stroomnet nodig heeft, moet aankloppen bij de netbeheerder. De overheid heeft prioriteiten vastgesteld voor netbeheerders, zoals het aansluiten van nieuwe woningen. Maar verduurzaming van bestaande woningen heeft geen prioriteit.

Hierdoor komen ook corporaties simpelweg op een wachtlijst terecht.

“Hoe vervelend we dat ook vinden”, aldus branchevereniging Netbeheer Nederland. Wel zijn netbeheerders en corporaties volgens de vereniging ‘op meerdere plekken in het land met elkaar in gesprek’. “Om zo goed mogelijk vooruit te plannen wat de energiebehoefte van de corporaties zal zijn.”