Niets lijkt inwerkingtreding Wet vaste huurcontracten nog in de weg te staan

Huiskamer met kat

Kamer met kat Foto: rebecaml / Pixabay

  • De Wet vaste huurcontracten treedt waarschijnlijk per 1 juli 2024 in werking.
  • De Raad van State heeft geen opmerkingen bij besluit met uitzonderingscategorieën.
  • Het advies omvat ook modernisering puntenstelsel en betaalbare huur.

De Raad van State heeft geen opmerkingen gemaakt over het besluit met de uitzonderingscategorieën waarin tijdelijke verhuur nog wel is toegestaan na de invoering van de Wet vaste huurcontracten.

Dit besluit omvat situaties waarin woonruimte tijdelijk voor maximaal twee jaar mag worden verhuurd. De goedkeuring van de Raad van State is een belangrijke stap richting de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

Naast het besluit over tijdelijke verhuur, heeft de Raad van State ook adviezen gepubliceerd over het besluit betaalbare huur en de modernisering van het puntenstelsel. Deze adviezen vormen een integraal onderdeel van de bredere hervormingen op de huurmarkt, gericht op het bevorderen van betaalbare en stabiele huisvesting.

Nu de Raad van State geen bezwaren heeft, lijkt niets de inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten per 1 juli 2024 nog in de weg te staan, concludeert huurrecht advocaat Claudia van Meurs – Janssens op LinkedIn.

Deze wet introduceert vaste huurcontracten, met uitzondering van de specifiek gedefinieerde tijdelijke verhuurcategorieën. Dit nieuwe kader is bedoeld om meer zekerheid en stabiliteit te bieden aan huurders in Nederland.