Nieuwbouwmarkt zit in steeds krapper jasje: verkoop stijgt, aanbod en oplevering blijven achter

Man en een vrouw op kantoor

Een man en een vrouw op kantoor Foto: CNS

  • Het woningaanbod, vooral in de nieuwbouwsector, neemt af ondanks een toename in de verkoop van nieuwbouwwoningen, wat leidt tot een krappe markt met weinig opties voor kopers.
  • De NVM wijst op de negatieve impact van strenge betaalbaarheidseisen en een gebrek aan diversiteit in het woningaanbod.
  • Er is een groeiende druk op de bestaande woningvoorraad, waarbij de doorstroming stagneert door een te klein aanbod.

De Nederlandse woningmarkt bevindt zich in een vreemde situatie: ondanks een toename in de verkoop van nieuwbouwwoningen, blijft de oplevering van nieuwe projecten achter.

De eerste kwartaalcijfers van dit jaar, waar het AD over bericht, laten een opvallende trend zien: bijna 7000 woningen zijn verkocht door NVM-makelaars, wat een significante stijging is ten opzichte van voorgaande periodes.

Echter, het totaal aantal beschikbare nieuwbouwwoningen is gedaald naar 13.900, wat de krapte op de markt verder accentueert.

Chris van Zantwijk, een NVM-bestuurder, benadrukt tegenover de krant dat ondanks de positieve verkoopcijfers, er weinig reden is voor optimisme. De beoogde opschaling van woningbouw is nog niet zichtbaar, wat mede komt door een historisch laag aantal nieuwe bouwvergunningen. Dit duidt op een stagnatie die moeilijk te doorbreken lijkt.

Regelgeving vertraagt de ontwikkeling

Een significant probleem dat door de NVM wordt aangekaart, is de strakke betaalbaarheidseisen die vanuit de overheid worden opgelegd. Hoewel dit beleid tot zichtbare resultaten leidt, is het onvoldoende om de bestaande krapte op te vangen.

De regelgeving vertraagt de ontwikkeling van nieuwe projecten en maakt investeerders terughoudend, wat de noodzakelijke groei van de nieuwbouwmarkt in de weg staat. Daarnaast wordt er te veel gefocust op starterswoningen, terwijl er juist ook een behoefte is aan meer diversiteit in het aanbod, inclusief woningen in hogere prijsklassen.

Deze situatie wordt verder gecompliceerd door de terugloop in de bestaande woningvoorraad.

Tijdens de Open Huizen Dag van de NVM bleek wederom dat de concurrentie hevig is, met een historisch laag aantal deelnemende woningen.

Dit, samen met het feit dat het aantal verkopen afneemt en de prijzen stijgen, illustreert de enorme druk op de markt. Lana Gerssen, voorzitter van NVM Wonen, wijst op de noodzaak van doorstroming om ook kansen voor starters te creëren. Dit kan volgens haar alleen bereikt worden door zowel nieuw te bouwen als slim gebruik te maken van de bestaande voorraad, door bijvoorbeeld transformatie of woningsplitsing.

Stimuleren van investeringen in de bouwsector,

De Nederlandse nieuwbouwmarkt staat voor aanzienlijke uitdagingen. De krapte op de markt, veroorzaakt door een combinatie van strenge regelgeving en een gebrek aan diversiteit in het woningaanbod, belemmert de doorstroming en maakt het voor veel potentiële kopers moeilijk om een geschikte woning te vinden.

Een oplossing ligt in het versoepelen van regelgeving, het stimuleren van investeringen in de bouwsector, en het creëren van een gevarieerder aanbod dat aansluit bij de behoeften van alle doelgroepen.