Nieuwe huurmaatregelen in Schotland dreigen averechts uit te gaan pakken

Schotland

Schotland Foto: Tama66 / Pixabay

  • De Schotse regering wil nieuwe permanente huurregelingen voor de private sector introduceren om huurders te beschermen tegen huurstijgingen.
  • Er zijn zorgen over verminderde investeringen en een verslechtering van de woningmarkt door deze maatregelen.
  • Ondanks goede intenties dreigen de maatregelen averechts te werken voor zowel huurders als verhuurders.

De Schotse regering heeft plannen gepubliceerd om langetermijn huurregelingen voor de private sector in te voeren.

Het Housing (Scotland) Bill verplicht lokale overheden om de staat van privé-accommodaties in hun gebied te beoordelen. Dit wetsvoorstel wordt gesteund door huurdersorganisaties, maar krijgt stevige kritiek van de Scottish Association of Landlords (SAL).

Volgens SAL zal deze wetgeving de woningcrisis in Schotland verergeren in plaats van verlichten, zo lezen we bij de BBC.

Huurverhogingen en investeringen

De nieuwe wetgeving belooft huurverhogingen tijdens en tussen huurperioden te beperken. Hoewel dit op het eerste gezicht positief lijkt voor huurders, zijn er zorgen dat dergelijke controles investeringen in de woningmarkt zullen ontmoedigen.

John Blackwood, CEO van SAL, waarschuwt dat de maatregelen, vergelijkbaar met die in Ierland, zullen leiden tot een afname van investeringen en meer verhuurders die de sector verlaten. Dit zou de kosten voor huurders juist kunnen verhogen, omdat de vraag naar woningen het aanbod zou overstijgen.

Impact op de woningmarkt

De overgangsmaatregelen, die vanaf 1 april van kracht zijn, wijzigen tijdelijk het proces voor huurgeschillenbeslechting.

Huurders kunnen een huurverhoging aanvechten, waarbij de huur wordt vastgesteld op basis van de laagste van drie criteria: de markthuur, de door de verhuurder gevraagde huur, of een vergelijkingspunt gebaseerd op het verschil tussen de markthuur en de huidige huur.

Deze maatregelen, kunnen op de lange termijn leiden tot een verdere daling van investeringen in de private huursector, zo waarschuwt advocatenkantoor Pinsent Masons. Dit kan resulteren in een nog grotere schaarste aan kwalitatief goede woningen.

Een gebrekkige aanpak van de huisvestingscrisis

Hoewel de intenties achter de Bill wellicht nobel zijn, ontbreekt het aan een holistische aanpak van de huisvestingscrisis in Schotland. Er is geen visie die alle aspecten bestrijkt.

De maatregelen lijken onvoldoende om de fundamentele problemen van de woningmarkt op te lossen. De kritiek van zowel investeerders als huurdersorganisaties wijst op de noodzaak van een evenwichtigere benadering, die zowel de bescherming van huurders als het stimuleren van investeringen in nieuwe woningen omvat.

Zonder deze balans dreigen de voorgestelde huurregelingen de situatie alleen maar te verergeren, met negatieve gevolgen voor zowel huurders als verhuurders.