Vastgoedbelang: Wet betaalbare huur bereikt beoogde doelen niet en brengt juridische problemen met zich mee

Stel in huis

Stel in huis Foto: CNS

  • Vastgoed Belang bekritiseert de nieuwe Wet Betaalbare Huur en waarschuwt dat het de beoogde doelen niet bereikt en financiële en juridische problemen met zich meebrengt.
  • De organisatie beweert dat de wet een onevenwichtige en oneerlijke situatie creëert die ten koste gaat van verhuurders en de marktwaarde van huurwoningen.
  • De wet wordt ook beschuldigd van strijdigheid met het verbod op terugwerkende kracht en het ontbreken van een redelijke overgangsperiode, wat juridische geschillen kan uitlokken.

Brancheorganisatie Vastgoed Belang heeft in een persbericht haar zorgen geuit over de implicaties van de Wet betaalbare huur.

De organisatie stelt dat de wet de problemen van betaalbaarheid en beschikbaarheid op de huurmarkt niet aanpakt, maar in plaats daarvan de sector met nieuwe juridische en financiële hindernissen confronteert.

Juridische bezwaren

Volgens Vastgoed Belang schiet de wet tekort in het behalen van zijn vier primaire doelstellingen. Dit is het beschermen van huurders tegen hoge huren, het realiseren van een goed middenhuursegment, het stimuleren van investeringsbereidheid onder verhuurders in de vrije sector en het aanmoedigen van de verduurzaming van huurwoningen.

In het bijzonder bekritiseert de organisatie het gebrek aan evenwicht en fair balance tussen de algemene belang en de rechten van verhuurders, wat volgens hen leidt tot een onrechtmatige inbreuk op bestaande rechten en een verstoring van de markt.

Het persbericht benadrukt verder de negatieve financiële impact van de wet.

Een rapportage van Ortec Finance geeft aan dat de marktwaarde van verhuurders die verhuren binnen het gereguleerde middenhuursegment, mogelijk een waardevermindering van bijna 30% zou kunnen ervaren. Dit zou het bouwen van nieuwe huurwoningen kunnen remmen, wat averechts werkt voor het oplossen van het aanbodprobleem.

In strijd met het Verbod op terugwerkende kracht

De wet zou ook in strijd zijn met het verbod op terugwerkende kracht, wat zonder redelijke overgangsperiode de rechten van bestaande contracten kan schenden.

Vastgoed Belang dringt er bij de Eerste Kamer op aan om nauwkeurigheid en doelmatigheid in de wetgeving te waarborgen om zo risico’s en mogelijke juridische gevolgen te voorkomen.

In een reactie op de kritiek, spreekt Kavish Partiman, Directeur Public Affairs bij Vastgoed Belang, zijn bezorgdheid uit over de wet: “Het negeren van overweldigende kritiek en juridische bezwaren bij dit wetsvoorstel vormt niet alleen een enorm risico voor de vele huidige en toekomstige woningzoekenden, maar ook voor de belastingbetaler die mogelijk voor de gevolgen op moet draaien.”

Hij benadrukt de verantwoordelijkheid van de Eerste Kamer om deze ‘slechte beslissing’ te heroverwegen.